اؤز

اؤز : ، غایدئم چالئشماسئ . اؤزۆنگی سۆیت بیلگین، دوُستونگئ ـــ غایماق(ناقئل). اؤز غادئرئن بیلمـِدیک، ایل غادئرئن نأبیلسین ( ناقئل ) . اؤزۆنی اؤوِنینگ، طانابئ چۆیرۆک ( ناقئل ) . اؤزی ادِن اؤکۆنمـِز ( ناقئل ). اؤز الیم، اؤز یاقام ( ناقئل ) . اؤز آیاغئنگا اؤزۆنگ پالتا اورماق : اؤز ادِن عمـِلینگه اؤزۆنگ دۆشمـِک، اؤز غوران حیلأنگه ، اؤزوُنگ چوُلاشماق. اؤز غازان چوقورئنگا اؤزۆنگ دۆشمـِک : سر. چوقور . اؤز گؤبـِگینگی اؤزۆنگ کسمـِک : سر.گؤبـِک . اؤزۆنگه دؤز گتیریپ بیلمـِزلیک : اؤزۆنگه بویروپ بیلمـِزلیک، اؤزۆنگه دییـِن اتدیریپ بیلمـِزلیک، اؤزۆنگه ارک ادیپ بیلمـِزلیک . اؤزۆنگه گلمـِک : هوشونگ دۆزِلمـِک، عاقئلئنگا گلمـِک ، اؤزۆنگی دۆرسه مـِک . آشئر اؤزۆنه گلـِنده، اوُلارئنگ بیر یاغدایا غاراشیان دئقلارئنئ گؤردی . اؤزۆنگی آتماق : سر. اؤزۆنگی اوُقلاماق . اؤزۆنگی آلدئرماق : هممه لـِره یاراماق، اؤزۆنگی خالاتماق، اؤزۆنگی غوُوئ گؤردۆرمـِک . اوُل ایشده اؤزۆنی آلدئردئ . اؤزۆنگی آلئپ بارماق : بللی بیر غئلئقدا، حأصیّـِتده بوُلوپ، کؤپچۆلیکده یاـ دا باشغا یرلـِرده اؤزۆنگی ساقلاپ بیلمـِک . اؤزۆنگی اله آلماق : اؤزۆنگه ارک ادیپ بیلمـِک، اتجـِک ایشینگه عاقئلئنگئ یتیرمـِک. اؤزۆنگی اوُدا اورماق : بیر زادئنگ اوغروندا چندِن آشا ائنجالئق سئزلانماق. اؤزۆنگی اوُقلاماق : بیر یره غئسساغلئ بارئپ یتمـِک . اوُل شأهـِرینگ چتیندأکی تاما اؤزۆنی اوُقلاپ، شوُندان چئقمان یاتدئ . اؤزۆنگی اوُنگارماق : ــ گۆن ـ گۆزِران گؤرمـِک، اؤز باشئنگئ اؤزۆنگ چاراپ، یاشاماغئ باشارماق. ــ اؤزۆنگه ارک ادیپ بیلمـِک، اؤزۆنگی اله آلماق . اؤزۆنگی بیلمـِزلیک : بـِیهوش بوُلوپ یاتماق لئق، عاقئلئنگئ ییتیرمـِک لیک . وپا اؤزۆنی بیلمـِیأردی . اؤزۆنگی تیجـِمـِک : اؤزۆنگه سرِتمـِک، اؤزۆنگه غاراشئق اتمـِک . اؤزۆنگی توتماق : ــ دایانماق، ساغالماق، جانلانماق . ــ غورپلئ دورموشدا یاشاماق، غورپلانماق . ــ گؤگـِریپ چئقئپ، اؤسۆپ باشلاماق . ــ دارغامان دورماق، بیتین بوُلماق . اؤزۆنگی دۆرسـه مـِک : اؤزۆنگه گلمـِک، ائنجالماق . اؤزۆنگی راستلاماق: اؤزۆنگی دۆرسه مـِک، نوُرمال یاغدایا گلمـِک، روحلانماق. اؤزۆنگی ساقلاماق: اؤزۆنگه ارک ادیپ بیلمـِک، اؤزۆنگه بویورماق. اؤزۆنگی یوُقارئ توتماق: اؤزۆنگی اولومسئ توتماق، غوُپبامسئراماق. بیز آمانئ خالامازدئق، اوُل اؤزۆنی بیزدِن یوُقارئ توتیاردئ آخئرئ . اؤزۆنگی ییتیرمـِک : غئسسانئپ، نأمه اتجـِگینگی بیلمأن دورماق، چاشماق، آلجئراماق . هلأک چیلیکلی یاغدایدا اؤزۆنگی ییتیرمـِک . اؤز الینگ، اؤز یاقانگ بوُلماق : هممه زات اؤز ائغتئیارئنگدا بوُلماق، ارک ـ ائغتئیارئنگ الینگده بوُلماق، اؤزۆنگچه حرِکـِت ادیپ بیلمـِک . اؤز عمـِلینگه اؤزۆنگ چوُلاشماق: سر. اؤز غازان چوقورئنگا اؤزۆنگ دۆشمـِک . اؤز یانئنگا چکمـِک : سر. چکمـِک . اوُل غئسساغ آرادا غاراوولا یۆز توتدئ، اوُنئ اؤز یانئنا چکیپ بیلـِرین حاساپ اتدی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *