اوُواررا

اوُواررا : داش آرالئق، اوزاق آرالئق، اوزاق ير، داش، اوزاق. اؤيۆنگ غاپدالئندا سوو بارقا، اوُني اوُواررادان يۆك ادينيپ گتيرمـِگينگ گرِگي يوُق اوُواررا بوُلماق : گۆمۆنگي چكمـِك ، يوُق بوُلماق ، جأهـِنّـِم بوُلماق ، ائغئپ گيتمك . پوُتدي ، اؤزباشئنگا يانگراپ دورما ـ دا ، اوُواررا بوُل ! اوُواررا اتمـِك : يوُق اتمـِك ، گۆم اتمـِك .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *