سؤزباشئ

بـِييك اوُكتيابر انقلابـئندان سوُنگ صناغاتئنگ ، اوُبا خوُجالئغئنگ ، مدنيّتـينگ ، عئلمئنگ گۆيچلي دپگين بيلن اؤسمـِگي ديلينگ لكسيكاسينينگ  بايلاشماغئنا بللي درِه ـ ده تأثير اتدي . شوُنونگ نتيجه سينده ديليميزينگ سؤزلۆك توُپلومـئندا كؤپ سانلي تأزه سؤزلـِر و آنگلاتمالار پـِيدا بوُلدي ، بير نأچه سؤزلـِر كؤنه ليشيپ ، اولانماقدان غالدي، انچمه سؤزلـِرينگ لكسيكا ـ سمانتيكي فونكسييالاري گينگـِلدي، اوُلارئنگ كأبيري بوُلسا عئلمي عُنوانا اؤورۆلدي . سوُوِت حأكيميّتي يئللاري ايچينده تۆركمن ديلينينگ لكسيكاسئني اؤورِنمـِك ، سؤزلۆكلـِر  دۆزمـِك ايشينه آيراتئن اۆنس برليپ ، آيري ـ آيري واغتـلاردا مؤچبـِري تايئندان اولي بوُلمادئق روسچا ـ تۆركمـِنچه هم ـ ده تۆركمـِنچه ـ روسچا سؤزلۆكلـِرينگ  بير نأچه سي چئقارئلدي . 1956 ـ نجي يئلـدا ديل و ادبيّات اينستيتوتي طاراپـئندان تاييارلانان روسچا ـ تۆركمـِنچه سؤزلۆگـينگ نشير اديلمـِگي بوُلسا تۆركمـِن لكسيكوُگرافيياسينينگ اولي اۆستۆنليگينينگ بيريدير . ديل بيليمي اينستيتوتي عئلمـئنگ دۆرلي پوداقـلارئنا : فيزيكـا ، ریاضییا ، جُغرافيا ، شیمیـه ، گوُلوُگييا ، اوُبا خوُجالئغـئنا ، غورلوشئغا ، لينگـويستيكا ، بوُتانيكا ، ستاره شناسیـه دگيشلي ديلينگ  عُنوان شناسی سئني نوُرمالاشدئرماقدا بللي أهميّته اِيه بوُلان انچـِمه روسچا ـ تۆركمـِنچه عُنوان شناسی سؤزلۆكلـِر تاييارلادي هم ـ ده نشير اتدي ، بير نأچه سؤزلۆكلـِر بوُلسا اؤنۆمچيليگه بريلدي .

بير توُمدان عئبارات بوُلان تۆركمن ديلينينگ دۆشۆنديريشلي بو سؤزلۆگي بوُلسا ديلينگ لكسيكي توُپلومـئني ائزئ گيدِرلي اؤورِنمـِك پلاني بوُيونچا يازئلان ايشـلـِردِن بيري بوُلوپ ، شو حأصيّتـده سؤزلۆك دۆزمـِكليگه بوُلان ايلكينجي سئنانئشئق دئر .

نوُرماتيو پرينسيپ ـ ده دۆزۆلن بو سؤزلۆگه حأضيركي زامان تۆركمـِن ديلينده آكتيو اولانئليان سؤزلـِر غوُشولدي ، اوُلارئنگ آنگلاديان مانئ لاري  يۆزه چئقارئلئپ ، حأصيّـِتلـِنديريجي  مئثال لار ، ديلينگ بايلئغئني گؤركـِزيان هر هيلي فوُرماداقي دورنوقلي سؤز دۆزۆملـِري ، ايديوُماتيك آنگلاتمالار بيلـِن اۆپجۆن اديلدي .

تۆركمـِن ديلينينگ دۆشۆنديريشلي سؤزلۆگيني دۆزمـِكده اساسان ماركسيزم ـ لنينيزم كلاسسيكلاري نئنگ اثـِرلـِريندِن ، حأضيركي زامان چپـِر ادِبيّـاتـئندان ، اوُقوو كيتاپلارئندان ، غازِت ـ ژورنال لاردان ، عئلمي ـ پوُپوليار كيتاپچالاردان يئغنالان مئثاللار ، شوُنونگ يالي ـ دا مالدارچئلئغا ، بالئقچئلئغا، غوشچولئغا ، دوُقماچئلئغا ، اوسساچئلئق هۆنأر لـِرينه ، تيكينچيليك ايشلـِرينه، اؤي غوُشلارئنا و باشغا اوغورلارا دگيشلي توُپلانان تماتيك سؤزلـِر اساسي بازا بوُلدي .

سؤزلۆگي دۆزمـِكده گؤز اؤنگۆنده توتولان ماقصادا ، پرينسيپه هم ـ ده اوُنونگ مؤچبـِرينه لايئقلئقدا : 18 ـ 19 ـ نجی عاصئر تۆركمـِن ادبيّـاتـئندا دوش گليأن دۆشۆنمه سي قئن بوُلان سؤزلـِر ، چپـِر ادبيّـات اثـِرلـِرينده كؤپ اولانئلمايان ديالكتال سؤزلـِر ، عئلمـئنگ آيري ـ آيري پوداقلاري بيلـِن ياقئندان باغلانئشئقلي سـِيرِك اولانئليان ترمينلـِر ، گـِوُگرافيك آدلار ، خاص آدلار ، آرخائيزملـِر سؤزلۆگه گيريزيلمـِدي . بولاردان باشغا ـ دا سؤيگيني ، كيچـِلتمـِگي ( غوشجاغاز ، توُووجاق ، كـِييجـِك ، كيتاپجئق دپدِرجيك و  ش. م. ) ، صئپات درِجه لـِريني (سارئمتئل ، غارامتئل ، تورشومتئق ، آغراق ، آپ ـ آق ، غاراجا ، سۆيجۆجه ، دؤوۆجـِك) و شونگا منگزِشلـِري ياسايان آففيكسلـِر غوُشولان سؤزلـِر ، غوُشما هم ـ ده ترتيپ سان لار ، ايش آدلاري ، سس و شكيل آنگلاديان سؤزلـِر (‌ شاغ ، گۆمپ ، پات ) ، ايشليك درِجه لـِرينينگ  بيردِن آرتئق تيركشيپ گليأن فوُرمالاري هم سؤزلۆگه آلئنـمادي .

سؤزلۆك دۆزۆلـِنده ، اساسان شو آشاقداقي سؤزلۆكلـِردن پـِيدالانئلدي : “توُلكوُوئي اسلوُوار روسسكوُگوُ يازيكا ” ( 1935 ــ 1940 غ . 1ـ نجی و 4 ـ نجی توُملار، پروُف . اوشاقوُفـئنگ رداكسيياسي بيلـِن ) . س . اوُجـِگوُف ، اسلوُوار روسسكوُگوُ يازيكا ( 1953 ـ غ ) ” روسچا ـ تۆركمـِنچه ” ( 1956 ي ) ، ح . بايلي ، ب. غارري ، تۆركمـِنچه ـ روسچا سؤزلۆك ( 1940 ي ) ” كازاق تيلي نينگ تۆسينديرمه سؤزديگي ” ( 1959 ي ، توُم 1) ” اسلوُوار اينوُستراننيخ سلوُف ” (‌1955 غ ) ، ” تۆركمن ديلينينگ اوُرفوُگرافيك سؤزلۆگي ” ( 1957 ي ) و ش. م. بولاردان هم باشغا عئلمـئنگ دۆرلي پوداقلارئنا دگيشلي روسچا ـ تۆركمـِنچه ترمينوُلوُگيك سؤزلۆكلـِردِن پـِيدالانئلدي .

سوُزلۆك تۆركمـِن ديلي بيلـِن غئزئقلانيان دۆرلي كأردأكي اسپـِسياليستلـِره، غازِت ـ ژوررنال  ايشگأرلـِرينه ، موغاللئملارا ، استودِنتلـِره ، اوُقووچيلارا  و  ش. م. سؤز بايلئق لارئني  آرتدئرماقدا ، اوُلاري يرليكلي اولانماقدا غوُللانما بوُلار ديييپ اومئد اديأريس .

تۆركمـِن ديلي نينگ سؤزلۆگي تۆرکمـِنیستانس  س ر عئلئملار آكادميياسينئنگ ديل بيليمي اينستيتوُتينئنگ لكسيكوُگرافييا سكتوُري نئنگ عئلمي ايشگأرلـِري طاراپـئندان دۆزۆلدي .

سؤزلۆگينگ هممه حارپلاري آيري ـ آيرئلئقدا ديل بيليمي اينستيتوتي نئنگ عئلمي ايشگأرلـِرينينگ و شو هيلي ايشلـِر بيلـِن مشغوللانيانبـِيله كياسپـِسياليستلـِرينگ  غاتناشماغئندا لكسيكوُگرافييا سكتوُرئندا آرا آلنئپ ماصلاحات لاشئلدي هم ـ ده اينستيتوتئنگ عالئملارسوُوِتينده ماقوللانئپ ، نشير اتمـِكليگه هؤدۆرلـِندي .

سؤزلۆگينگ ايلكينجي رداكسيياسي لكسيكوُگرافييا سكتوُرئندا گچيريلدي . سوُنگرا ردكوُللـِگييانئنگ چلـِنلـِري طاراپئندان رداكتيرلـِندي .

عئلمـئنگ دۆرلي پوداقلارئـنا دگيشلي بوُلان ترمينلـِر(عُنوان)تۆرکمـِنیستان س س ر عئلئملار آكادميياسي نئنگ آكادميگي ك . ماشرئقوُف ، تۆرکمـِنیستان س س ر عئلئملار آكادميياسي نئنگ كوُررسپوُندِنت ـ چلني آ . ن. نئيازوُف ، بيوُلوُگييا عئلئملاري نئنگ كانديداتلاري ب. كربابایـِف ، آ. تاشلي یـِف، فيزيكا ـ ماتماتيكا عئلئملاري نئنگ كانديداتي ك. كالچایـِف، گـِوُگرافييا عئلئملاري نئنگ كانديداتي آ. بابایـِف ، تکنيكي عئلئم لارئنگ كانديداتي غ. تاغانوُف ، مديسينا عئلئملاري نئنگ كانديداتي چ. بايري یـِف ، س س ک ر ، م ک ـ نئنگ يانئنداقي ماركسيزم ـ لنينيزم اينستيتوتي نئنگتۆرکمـِنیستان فيليالي نئنگ استارشـِيي عئلمي ايشگأري س. آتایـِف ، يوُلداش لار طاراپـئندان گؤزدِن گچيريلدي .

سؤزلۆك توتوشلايئنتۆرکمـِنیستان س س ر عئلئملار آكادميياسي نئنگ كوُررسپوُندِنت ـ چلني م. حامزایـِف طاراپئندان رداكتيرلـِندي .

ديل بيليمي اينستيتوتي نئنگ عئلمي ايشگأرلـِريندِن فيلوُلوُگييا عئلئملاري نئنگ كانديداتلاري ر. بردي یـِف، ح. غافوروُوا ، غ. غولمانوُف ، س. كۆرنوُف ، ح. موخي یـِف ، ب. چارئياروُف ، عئلمي ايشگأرلـِردن د. ماممتغولي یـِف ، آ. صاپایـِف، يوُلداشلار سؤزلۆگينگ آيري ـ آيري حارپلارئني اوُقاماق بيلـِن ، اوُنونگ هيلينينگ بللي بير درِجه ـ ده اوُنگاتلاشماغئنا كؤمـِك اتديلـِر . سؤزلۆك چاپا تاييارلاناندا ، تكستلـِري اوُقاماق و بارلاماق ايشينه لكسيكوُگرافييا سكتوُري نئنگ  عئلمي ايشگأرلـِريندن ج. آمدوُف ، آ. آنناماممـِدوُف ، ب. بايرامدوردي یـِف ، ا. غولجایـِف ، س . غورتگلدي یـِوا ، ن. نوربردي یـِف ، يوُلداشلار غاتناشديلار .

سؤزلۆگينگ آخئرئنداقي ” يئل اؤوۆرمك ” دييـِن غوُشماچا ت س س رـ ينگ عئلئمـدا آت غازانان ايشگأري م. كؤسأیـِف ، طاراپئندان تاييارلاندي .

سؤزلۆگينگ هيلينينگ غوُوولانماغئنا اؤزلـِري نينگ غئمماتلي ماصلاحاتلاري بيلـِن ياقئندان كؤمـِك ادِن فيلوُلوُگييا عئلئملاري نئنگ دوُكتوُري پروُف . ن.باسكاكاوُفـا و ر س ف س پ ـ ينگ پداگوُگيك عئلئم لاري آکادميياسي نئنگ  حاقئقي چلـِني پروُف و. رشتوُفـا مينّـِتدارلئق بيلديريأريس .

سؤزلۆك حاقئندا اوُقئجي لارئنگ اؤز پيكيرلريني شو آدرسه ايبرمـِكلـِريني خايئش اديأريس : آشغابات ، گوُگوُل كؤچه سي ، 15 ، ت س س ر عئلئملار آكادميياسي نئنگ ديل بيليمي اينستيتوتي .

تۆرکمـِنیستان س س ر عئلئملار آكادميياسي نئنگ

ديل بيليمي اينستيتوتي .