يۆز

يۆز

يۆز : ، ــ آدامي نئنگ كلله سي نينگ اؤنگ طاراپقئ بؤلـِگي . بگـِنجينگ گۆنه يانان يۆزي غئزغئلت غوُنگراس بوُلوپ گؤرۆنيأر . ــ زادئنگ اۆست طاراپئ ، اۆستي ، يوُقارسي . خالي نئنگ يۆزي . ــ عومومان داشقئ گؤرۆنيأن طاراپ . ديوارئنگ يۆزي . ــ دۆزۆو طاراپئ ( ماتانئنگ و ش . م . ) […]

يۆز

يۆز

يۆز : ، ــ آدامي نئنگ كلله سي نينگ اؤنگ طاراپقئ بؤلـِگي . بگـِنجينگ گۆنه يانان يۆزي غئزغئلت غوُنگراس بوُلوپ گؤرۆنيأر . ــ زادئنگ اۆست طاراپئ ، اۆستي ، يوُقارسي . خالي نئنگ يۆزي . ــ عومومان داشقئ گؤرۆنيأن طاراپ . ديوارئنگ يۆزي . ــ دۆزۆو طاراپئ ( ماتانئنگ و ش . م . ) […]

يۆلمه مـِک

يۆلمه مـِک

يۆلمه مـِک :‌يۆزۆني غئرداپ یئلماماق ، يۆلمه نـِك اتمـِک ، تايپي اتمـِک . آشئغئ داشا اوُیقاپ يۆلمه مـِک .

يۆزلـِنمه

يۆزلـِنمه

يۆزلـِنمه : كؤپچۆليگه يۆز توتولئپ آيدئليان سؤز ، خايئش ، چاغئرئش . غورولتاي خالقا بوُلان بيرينجي يۆزلـِنمه سينده شـِیله مأليم اتدي . يۆزلـِنمه بلگيسي : گرام . ــ يۆزلـِنمه سؤزلـِميندِن سوُنگ غوُيوليان بلگي ( !). يۆزلـِنمه سؤزلـِمي : گرام . ــ سر. سؤزلـِم .

يۆزلـِي

يۆزلـِي

يۆزلـِي : ــ چونگ دأل ، يۆزۆنه غوُلاي ، خاص يوُقارراقدان ، يۆزرأگيندِن ، چالاجا. يري نأچه يۆزلـِي دپسـِنگ ، شوُنچا ـ دا اكينينگ حاصئللي لئغئ آز بوُليار . ــ گؤچ . م . سوُووق ـ سالا ، بوُلارـ بوُلماز ، دۆيپ لـِيين دأل ، غوُوشاق . اوُل غورامانئنگ ايشينه يۆزلـِي يوُلباشچئ لئق اتدی .

يۆزلي

يۆزلي

يۆزلي :‌ بیری نینگ يانئندا سئلاغئ ، حوُرماتي بار بوُلان ، سؤزي دينگلـِنيأن ، آبرايلي . كؤمـِک اؤزۆنينگ يانئندا يۆزلي بوُلان آداملارا اؤزي نينگ آخئرقئ جوُغابئني بردي . آت يۆزلي : سۆينمـِگرأك اوُوادان يۆزلي . آت يۆزلي آدام . گۆلـِر يۆزلي : آلچاق ، مئلايئم ، مئلاقاتلي .

يۆزمـِک

يۆزمـِک

يۆزمـِک :‌ . ــ باتمان ساقلانئپ بيلمـِک ، الينگ ، آياغئنگ ، و ش . م . كؤمـِگي بیلـِن سووونگ يۆزۆنده حرِکـِت اتمـِک . ــ سووونگ يۆزي بیلـِن گيتمـِک ، سووونگ يۆزۆنده حرِکـِت اتمـِک ( گأمي و ش . م . حاقدا ) . دريادا يلكـِنلي گأمي لـِر يۆزيأردي . . پيكير درياسئندا ( كؤلۆنده […]

یۆرِکلي

یۆرِکلي

یۆرِکلي : ــ غوُرقمازاق ، غايراتلي ، غايدووسئز ، باتئر . سن یۆرِکلي باتئرسئنگ، بارـ دا شوُل كللأني آل ـ دا ، شو خالتا سال ـــ دييدی . ــ ائخلاص بیلـِن ، چئن یۆرِکدِن . اوُل بويروغا تيز غوُپوپ ، ايشه یۆرِکلي ياپئشماغئ عادات ادينيپ اوغرادي .

يۆزمـِک

يۆزمـِک

يۆزمـِک : ، مالئنگ دري سئني الينگي سوُقوپ ، سوُيوپ آيئرماق ، سوُيماق ، خامئني سئپئرماق .

يۆزلـِشمـِک

يۆزلـِشمـِک

يۆزلـِشمـِک : يور . داواگأرينگ بیلـِن يۆزبه ـ يۆز بوُلوپ مسـِلأني چؤزمـِک ، يۆزبه ـ يۆز بوُلوپ داواني چؤزمـِک .

يۆزلـِك

يۆزلـِك

يۆزلـِك : بیری نینگ يۆزۆنه بير زادي گؤني آيتماغا اوتانيان، يئغرا ، چكينجـِنگ، اوتانجانگ . يۆزلـِك آدام .

يۆزلـِنمـِک

يۆزلـِنمـِک

يۆزلـِنمـِک : ــ بير طاراپا اوغراماق ، بير طاراپا گؤنـِلمـِک ، بير طاراپا گيتمـِک ، بير اوغرا حرِکـِت اتمـِک . آينا ائزئنا باقان يۆزلـِندي . ــ بيرينه يا ـ دا كؤپچۆليگه يۆز توتماق ، هممه لـِرينگ پيكيريني اؤزۆنه چكيأن سؤز آيتماق ، چاغئرئش بیلـِن يۆز توتماق .

یۆرِک

یۆرِک

یۆرِک : ، ايچينده آرقايين اوُتورار يالي ، پالاسدان ، كچدِن ، يوُرغاندان و ش. م. دۆيأنينگ هوُوودي نئنگ اۆستۆنده اديليأن آيلاو . اۆستي یۆپـِک يوُرغانلي خالي یۆرِِگینگ اۆستۆنه دئرماشئپ ، مۆندی .

یۆرِکسه

یۆرِکسه

یۆرِکسه : آجئغئلاندا ايییليأن سأهـِلچه زات ، بيرآز غاربانماق اۆچين ايییليأن زات . یۆرِکسه ادينمـِک . یۆرِکسه بوُلار يالي چؤرِك اييمـِک .

يۆزگۆر

يۆزگۆر

يۆزگۆر : اسپوُرت . سوودا يۆزمأگه اؤكده ، يۆزمأگه تۆرگـِن بوُلان ، سوودا غوُوي يۆزۆپ بيليأن . يۆزگۆر اسپوُرتسمـِن لـِرينگ ساني بارها كؤپـِليأر.

ييگرِنچ

ييگرِنچ

ييگرِنچ : بيرينه يا ـ دا بير زات باراسئندا دؤره يأن اؤرأن اربـِت ، ياراماز دويغئ . ييگرِنجي : ييگرِنچ دؤرِديأن ، اؤرأن اربـِت ، نجيس ، پيس . اوُنونگ آلاجا گؤزلـِرينده ييگرِنجي بير حيله شؤهله سي نينگ بارئني ـ دا دويدي .

ييگرِنتگي

ييگرِنتگي

ييگرِنتگي : اؤزۆني ييگرِنديريأن ، ييگرِنچ دؤرِديأن ، اؤرأن اربـِت ، نجيس . آي، سن ـ أ بير يوُقناسئز ، ييگرِنتگي اكـِنينگ .

ييگيت ليك

ييگيت ليك

ييگيت ليك : آدامئنگ ياشي نئنگ يتگينجـِك ليك واغتي بیلـِن دورغوشان دؤورۆنينگ آراسئنداقئ چاغئ ، جاهئل لئق دؤوري .

ييگيت

ييگيت

ييگيت :‌ ــ ييگيت ليك چاغئنا يتـِن ، جاهئل چئقان ، اؤيلـِنمـِديك اوُغلان، يتگينجـِك ، ييگدِكچه . ييگيتده مۆنگ دۆرلي هۆنأر هم آزدئر ( ناقئل ) . ييگيدينگ گۆلـِر يۆزي بوُلسون ( ناقئل ) . ييگيدي دوُستوندان تانا ( ناقئل ) . ييگيت گؤره باتئر ، آت چاپا يۆورۆك ( ناقئل ). ــ ييگدِكچه لـِره […]

ييريك

ييريك

ييريك : ديلنـِن يا ـ دا غئراسي يئرتئلان ير . غاراخانئنگ دوُداغئ نئنگ ييريگيني دوُكتوُرلار بجـِريپديرلـِر .

ييتيريم

ييتيريم

ييتيريم : ــ ييتيريم بوُلماق ـــ گۆرۆم ـ جۆرۆم بوُلماق ، زئم اوچان يالي ييتيپ گيتمـِک ، گۆم بوُلماق ، يوُق بوُلوپ گيتمـِک . يا من هم آشئر يالي شوُلارئنگ اليندِن ييتيريم بوُلارئن. ــ ييتيريم اتمـِک ـــ گۆرۆم ـ جۆرۆم اتمـِک ، گۆم اتمـِک ، يوُق اتمـِک . موني ياش واغتئندا اؤلدۆريپ ، ييتيريم اتمـِلي […]

ييتيرمـِک

ييتيرمـِک

ييتيرمـِک : ــ بير زادي يوُغالتماق ، غاچئرماق. چاقغئمي ييتيرديم.ـ زئیان چكمـِک، ضلـِل گؤرمـِک. سن بۆتين بير یئلينگي ييتيردينگ ــ گۆيجۆنگي يوُقلاماق ، اؤلۆم ـ ييتيمه سزِوار بوُلماق . اينگليس لـِر گۆيچ لـِري نينگ سگسـِن پروُسـِنتيني ييتيردي لـِر . ييتيريپ تاپان يالي : سر. تاپماق . آبرايئنگي ييتيرمـِک : ايلينگ حوُرمات لاماغئندان ماحروم بوُلماق، بي […]

ييتيگسي

ييتيگسي

ييتيگسي : ــ جودا كيچي ، زوُردان گؤرۆنيأن ، چالا مأليم بوُليان ، اوجئپ سئز . گۆنديز چئرا بیلـِن آغتارسانگ ـ دا تاپئپ بوُلماجاق ييتيگسي يوُدادي . ــ چالا يانيان ، پسسه جيك يانيان ، شؤهله سيز، اؤچۆگسي . اوُل اوُتجاغاز داشدا گؤرۆنيأن ييتيگسي چئرا منگزه يأردي .

ییليك

ییليك

ییليك :‌ مركزي نرو سيستماسي نئنگ اوُرگاني و غاني عمـِله گتيريأن ، كلله هم اوُنگورغا سۆنگكۆنينگ کانالئني دوُلدوريان ماددا ، سۆنگكۆنگ ايچي نينگ يومشاق ماسساسي . اجه سي اوُغلونا ییليك بريپ باقیاردي . ییليگيني سوُرماق : اذيـِت برمـِک ، اكسپلواتيرلـِمـِک ، خوُرلاماق . اوُلارئنگ كيميسيني ساغیاردي ، كيميسي نينگ ییليگيني سوُرياردي.

ييگرِنمـِک

ييگرِنمـِک

ييگرِنمـِک :ييگرِنجي گؤرمـِک ، اربـِت گؤرمـِک ، يامان گؤرمـِک ، نجيس گؤرمـِک . یئلانئنگ ، ييگرِنـِني نارپئز ، اوُل هم هيني نينگ آغزئندا گؤگـِرِر

ییليك

ییليك

ییليك :‌ مركزي نرو سيستماسي نئنگ اوُرگاني و غاني عمـِله گتيريأن ، كلله هم اوُنگورغا سۆنگكۆنينگ کانالئني دوُلدوريان ماددا ، سۆنگكۆنگ ايچي نينگ يومشاق ماسساسي . اجه سي اوُغلونا ییليك بريپ باقیاردي . ییليگيني سوُرماق : اذيـِت برمـِک ، اكسپلواتيرلـِمـِک ، خوُرلاماق . اوُلارئنگ كيميسيني ساغیاردي ، كيميسي نينگ ییليگيني سوُرياردي.

ييگرِنمـِک

ييگرِنمـِک

ييگرِنمـِک :ييگرِنجي گؤرمـِک ، اربـِت گؤرمـِک ، يامان گؤرمـِک ، نجيس گؤرمـِک . یئلانئنگ ، ييگرِنـِني نارپئز ، اوُل هم هيني نينگ آغزئندا گؤگـِرِر

ييگرِنچ

ييگرِنچ

ييگرِنچ : بيرينه يا ـ دا بير زات باراسئندا دؤره يأن اؤرأن اربـِت ، ياراماز دويغئ . ييگرِنجي : ييگرِنچ دؤرِديأن ، اؤرأن اربـِت ، نجيس ، پيس . اوُنونگ آلاجا گؤزلـِرينده ييگرِنجي بير حيله شؤهله سي نينگ بارئني ـ دا دويدي .

ييگرِنتگي

ييگرِنتگي

ييگرِنتگي : اؤزۆني ييگرِنديريأن ، ييگرِنچ دؤرِديأن ، اؤرأن اربـِت ، نجيس . آي، سن ـ أ بير يوُقناسئز ، ييگرِنتگي اكـِنينگ .

ييگيت ليك

ييگيت ليك

ييگيت ليك : آدامئنگ ياشي نئنگ يتگينجـِك ليك واغتي بیلـِن دورغوشان دؤورۆنينگ آراسئنداقئ چاغئ ، جاهئل لئق دؤوري .

ييگيت

ييگيت

ييگيت :‌ ــ ييگيت ليك چاغئنا يتـِن ، جاهئل چئقان ، اؤيلـِنمـِديك اوُغلان، يتگينجـِك ، ييگدِكچه . ييگيتده مۆنگ دۆرلي هۆنأر هم آزدئر ( ناقئل ) . ييگيدينگ گۆلـِر يۆزي بوُلسون ( ناقئل ) . ييگيدي دوُستوندان تانا ( ناقئل ) . ييگيت گؤره باتئر ، آت چاپا يۆورۆك ( ناقئل ). ــ ييگدِكچه لـِره […]

ييريك

ييريك

ييريك : ديلنـِن يا ـ دا غئراسي يئرتئلان ير . غاراخانئنگ دوُداغئ نئنگ ييريگيني دوُكتوُرلار بجـِريپديرلـِر .

ييتيريم

ييتيريم

ييتيريم : ــ ييتيريم بوُلماق ـــ گۆرۆم ـ جۆرۆم بوُلماق ، زئم اوچان يالي ييتيپ گيتمـِک ، گۆم بوُلماق ، يوُق بوُلوپ گيتمـِک . يا من هم آشئر يالي شوُلارئنگ اليندِن ييتيريم بوُلارئن. ــ ييتيريم اتمـِک ـــ گۆرۆم ـ جۆرۆم اتمـِک ، گۆم اتمـِک ، يوُق اتمـِک . موني ياش واغتئندا اؤلدۆريپ ، ييتيريم اتمـِلي […]

ييتيرمـِک

ييتيرمـِک

ييتيرمـِک : ــ بير زادي يوُغالتماق ، غاچئرماق. چاقغئمي ييتيرديم.ـ زئیان چكمـِک، ضلـِل گؤرمـِک. سن بۆتين بير یئلينگي ييتيردينگ ــ گۆيجۆنگي يوُقلاماق ، اؤلۆم ـ ييتيمه سزِوار بوُلماق . اينگليس لـِر گۆيچ لـِري نينگ سگسـِن پروُسـِنتيني ييتيردي لـِر . ييتيريپ تاپان يالي : سر. تاپماق . آبرايئنگي ييتيرمـِک : ايلينگ حوُرمات لاماغئندان ماحروم بوُلماق، بي […]

ييتيگسي

ييتيگسي

ييتيگسي : ــ جودا كيچي ، زوُردان گؤرۆنيأن ، چالا مأليم بوُليان ، اوجئپ سئز . گۆنديز چئرا بیلـِن آغتارسانگ ـ دا تاپئپ بوُلماجاق ييتيگسي يوُدادي . ــ چالا يانيان ، پسسه جيك يانيان ، شؤهله سيز، اؤچۆگسي . اوُل اوُتجاغاز داشدا گؤرۆنيأن ييتيگسي چئرا منگزه يأردي .

ييتيك

ييتيك

ييتيك : ييتيريلـِن ، آزاشان . امما مرِت ـــ ييتيگينگيزي باشغا يردِن گؤزِلأنگ ! ـــ ديييپ ، اوُلارئ ائزلارئنا غايتارئپدي .

ييتي

ييتي

ييتي : ــ كۆتـِك دأل ، كسگير ، اؤتگۆر . شو گۆررۆنگ لـِرينگ ايچينده هم یئلدام آت ، ييتي غئلئچ ، اؤتگۆر پئچاق صورات لاندئرئليار . ــ ياقئپ باريان ، گۆيچلي تأثیر اديأن ، غئزغئن . گۆنۆنگ ، ييتي شؤهله سي اوُنونگ غاپئرغالاري سانابـِرملي آررئق اندامئني يالپئلداتدي . ــ يالدئراپ دوران ، خاص گۆيچلي ائشئق […]

ييتمـِک

ييتمـِک

ييتمـِک : ــ غاچئپ يوُغالماق ، غاچئپ غالماق ، گۆرۆم ـ جۆرۆم بوُلماق . ييتـِن پئچاغئنگ ساپي آلتئن ( ناقئل ) . ــ آزاشئپ باشغا يره دۆشمـِک ، آزاشماق . غوما اوُدونا گيدِن چاغالارئنگ بيري ييتيپ دير . ــ گؤرۆنمـِز بوُلماق ، بوُزولماق ، اؤچمـِک . كؤپ واغت گچمـِگي بیلـِن ، يازئلان خاط لار کاغئذئنگ […]

ييتـِلمـِک

ييتـِلمـِک

ييتـِلمـِک : ــ چالنئپ ييتي بوُلماق ، كسگير بوُلماق ، اؤتگۆر بوُلماق . ــ گؤچ . م . دۆنیأ غارايشي آرتماق ، دۆشۆنجه سي ، پأهيمي گينگـِلمـِک . چاري اؤنگكۆسيندِن ييتـِليپ دير .

ييتگي سيز

ييتگي سيز

ييتگي سيز : ــ ضايا اتمأن ، ايصريپ اتمأن ، ضاياسئز ، ائرياسئز . ــ گؤچ . م . اؤلۆم ـ ييتيم سيز . سؤوِشدِن ييتگي سيز گلمـِک .

ييتگي

ييتگي

ييتگي : ــ ييتيريلـِن زات ، ائريا ، ايصريپ ، ضايا . حاصئل یئغنالاندا ، ييتگي لـِره يوُل بريلمـِلي دأل دير. ــ ييتيپ گيدِن ، آزاشئپ باشغا يره دۆشـِن ( آدام ، مال ، زات و ش . م . ) . اوُلار ” ييتگيميز گليأر ” دييشيپ ، بگـِنیأردی لـِر . ــ گؤچ . […]

يئمپئق

يئمپئق

يئمپئق :طاغام سئز ، يووان ، مازاسئز . شوُل غويولارئنگ سووي آزاجئق يئمپئق يالي دويولیاردئ .

یئلئنماق

یئلئنماق

یئلئنماق : اۆشأنينگده اؤز بدِنينگي غئزدئرماق ، نوُرمال ياغدايا گلمـِک ، چوُيونماق . اوُل آق نابات اجأنينگ تامئندا یئلنئپ گيتدی .

یئلي

یئلي

یئلي : ــ سوُووق دأل ، یئلئسي بار بوُلان ، غئزغئن . ــ اوُنچاقلي سوُووق دأل ، مایئل . تامئنگ ايچي یئلئدي . یئلي ناظار سالماق : یۆرِکده سؤيگي بس لـِمـِک ، یۆرِک بیلـِن غاراماق ، رحيم اتمـِک . اوُل حبيبه یئلي ناظار سالدي .

یئلمانماق

یئلمانماق

یئلمانماق : ــ يوُنولئپ یئلماناق اديلمـِک ، يۆلمـِنمـِک ، انديغان تكيزلـِنمـِک . پيلينگ ساپي یئلمانئپ دئر. ــ اؤزۆنگي تيمارلاماق ، اؤزۆنگه تيمار برمـِک ، اؤزۆنگي تيجه مـِک ، اؤز سئنانگي ترتيبه سالماق . جرِن آینانئنگ اؤنگۆنده یئلمانئپ دوردي .

یئلماناق

یئلماناق

یئلماناق : يۆزي بۆدۆرـ سۆدۆر دأل ، اؤرأن تكيز ، يۆزي انديغان يالپئلداپ دوران. ماما یئلماناق دؤرت غوُشما بيلـِزيگي بيلـِك لـِرينه داقئندي . یئلماناق گۆررۆنگ : سر. گۆررۆنگ .

یئلماماق

یئلماماق

یئلماماق : زادئنگ يۆزۆنينگ بۆدۆرـ سۆدۆر يريني غئرداپ ، يوُنوپ یئلماناق اتمـِک، انديغان تكيزلـِمـِک . اوُل آغاران ساچلارئني یئغئرت لاشان الي نينگ آياسي بیلـِن ايكي باقا یئلمادي .

یئل لئق

یئل لئق

یئل لئق : بير یئل مؤهلـِتلي ، بير یئل دوُوامئندا بوُليان . یئل لئق عاذابئنگ پوجا چئقار غوُرقوسي، آي سوُلطانا راحات اوقئ برمـِيأر .

یئلغئن

یئلغئن

یئلغئن : سئردئم ـ سئردئم شاخالي ، غابئغئ غئزئل غئرئمسي آغاچ . تجـِنينگ هر دۆيپ یئلغئني منينگ اۆچين خاص غئممات دئر .

یئلغئرجاق لاماق

یئلغئرجاق لاماق

یئلغئرجاق لاماق :‌ خوُشال بوُلوپ گۆلۆمسيره مـِک ، چالا یئلغئرماق . ايكي اليني اوزادئپ ، یئلغئرجاقلاپ ، آي نور اجه بیلـِن ال لـِشدي .

یئل سايئن

یئل سايئن

یئل سايئن :[ یئل سا : يئن ] ، هر یئل ، یئلئنگ ـ یئلئنا ، یئل گلديكچه . اوُنونگ يوُلباشچئ لئق اديأن كوُلخوُزي یئل سايئن اولاليار .

یئلدئز

یئلدئز

یئلدئز : ــ یؤنه کـِی گؤز بیلـِن گؤرمـِک مۆمـِکين بوُلان و اؤزـ اؤزۆندِن ياغتئلانيان آسمان جيسيمي . ــ گؤچ . م . بير زادي عالامات لاندئريان بأش بورچ نئشان . پاپاغئندا غئزئل یئلدئز يالدئراپ دور . یئلدئزا اوغران يالي بوُلماق : ايشي شوُوسوز بوُلماق ، اديلـِني ترس بوُلماق، اوُنگ بوُلمازلئق . یئلدئزا توُيناق سالماق : […]

یئلدئرئم

یئلدئرئم

یئلدئرئم : آتموُسفرا الـِکتریک لـِري نينگ توُپلانماغئندان هوُوادا بيردِن يۆزه چئقیان ياغتي لئق ، رازرياد . اؤتـِن آغشام یئلدئرئم چاقدي . یئلدئرئم اورماق :‌ یئلدئرئم دگيپ ، هلأك چيليگه سزِوار بوُلماق . یئلدئرئم يالي سۆينمـِک :‌ چاقدان آشا چالت گيتمـِک ، چالت چاپماق ، چالت حرِکـِت اتمـِک ، ائلغاماق . یئلدئرئم يالي سۆينيأن آت لارئنگ […]

یئلدئراماق

یئلدئراماق

یئلدئراماق : یئلدئرـ یئلدئر اتمـِک ، یئلپئلدئلي شؤهله سالماق ، يالپئلداپ اؤوشۆن آتماق . اِيسـِم ـ ده بوُلسا ، اوُنونگ سؤزۆندِن راضي بوُلاندئغئ یئلدئرايان گؤرِجيندِن گؤرۆندي .

یئلدام

یئلدام

یئلدام : چالت چاپيان ، چالت ائلغايان ، چاپغئر ، يۆورۆك . پيشيگينگ یئلداملئغي سامانخانا چنلي ( ناقئل ) .

یئلچئر

یئلچئر

یئلچئر :‌ يۆزي تپ ـ تكيز ، یئلدئراپ دوران ، یئلماناق بوُلان ، یئلپئلداووق . اوُنونگ اتلـِك، یئلچئر غارا يۆزۆندِن اِییأم چئغ گؤرنۆپ دير

یئلپيلداماق

یئلپيلداماق

یئلپيلداماق : یئلدئراپ شؤهله ساچماق ، یئلدئراماق ، یئلپ ـ یئلپ اديپ شؤهله لـِنمـِک ، آقجارئپ گؤرۆنمـِک . كـِييك لـِرينگ آقجا يامزي هر يردِن بير یئلپئلداپ گؤرۆندي .

یئلپ ـیئلپ

یئلپ ـیئلپ

یئلپ ـیئلپ :‌ کأ يانئپ ، کأ سؤنيأن ، ائشئق لانيان ، یئلپئلداپ يانئپ ـ سؤنۆپ دوران . اوُبانئنگ کأبير يرينده هنيز یئلپ ـ یئلپ گؤرۆنيأردي .

یئلبا ـیئل

یئلبا ـیئل

یئلبا ـیئل :هر یئل ، یئلئنگ ـ یئلئنا ، یئل ـ یئلدان ، یئل گلديكچه . يرلـِر یئلبا ـ یئل اكيشينگ اؤنگ يانئندا بيجه آتئلئپ ، تأزه دِن پايلانئليار .

یئلان دوُداق

یئلان دوُداق

یئلان دوُداق : [ یئلا : ن دوُ : داق ] ، بوُت . بيلك يالي يوُغئن ، ياپراق سئز ، آق گۆللي ، غومدا بيتيأن پارازيت اؤسۆمليك .

یئلان

یئلان

یئلان : [ یئلا : ن ] ، اگرِم ـ بوغرام بوُلوپ سوولوپ حرِکـِت اديأن ، زأهـِرلي ، آياق سئز سۆيرِنيجي . یئلان چاقان كنديردِن غوُرقار ( ناقئل ) . یئلانئنگ داشي يومشاق ، ايچي زأهـِر( ناقئل ) . یئلانئنگ آياغئني گؤرمـِرسينگ ، موُللانئنگ ، چؤرِگيني ( ناقئل ) . دۆيه اؤز بوُينونئنگ اگريسيني بيلمأن […]

یئلاماق

یئلاماق

یئلاماق : ــ چالا غئزماق ، یئلي گچمـِک . ــ تمپـِراتورا يوُقاري غالئپ باشلاماق . هوُوا یئلاپ باشلادي .

یئل

یئل

یئل :‌ اوُن ايكي کالـِندار آيئندان عئبارات واغت بيرليگي. آرادان ايكي یئل گچدي. یئل بوُيي : یئلئنگ أهلي دوُوامئندا ، بۆتين یئل . یئل بوُيي زأحمـِت چكيأن. یئل يازووي :‌ هر یئلدا آلنئپ بارئليان تارئخي واقالارئنگ يازغئسي . یئلا دؤنمـِک :‌ كؤپ واغتا چكمـِک ، اوزاق واغت دوُوام اتمـِک .

يئقئلماق

يئقئلماق

يئقئلماق : ــ وِيران بوُلماق ، بربات بوُلماق ، يومرولماق . ــ گؤرِشده غارشئداشئنگدان ينگيلمـِک ، باسئلماق . يئقئلان گؤرِشدِن دوُيماز ( ناقئل ) . ــ تايئپ ، بۆدرأپ ، آياغئنگ اؤزۆنگه ادِم برمأن ، گؤورأنگ بیلـِن يره غايتماق . سؤيـِنيشـِن يئقئلماز ( ناقئل ) . ــ آغدارئلئپ يره دۆشمـِک ، باشاشاق غايتماق ، بير […]

يئقئق

يئقئق

يئقئق :آبات دأل ، يئقئلئپ وِيران بوُلان ، بربات بوُلان ، يومرولان . اوُل يئقئق كؤپري نينگ آغاجئنا بۆدرأپ اليني يره ديرأپ غالدي .

يئقئپ ـيومورماق

يئقئپ ـيومورماق

يئقئپ ـيومورماق :‌يئقان ـ يومران اتمـِک ، آغدارـ دۆنگدِر اتمـِک ، برـ بيبات اتمـِک . يات لارئنگ اوُرداسئن يئقئپ ـ يومورئنگ ، فاشيست غوُشون لارنئنگ بيلين اوُمورئنگ .

يئقماق

يئقماق

يئقماق : ــ وِيران اتمـِک ، بربات اتمـِک ، يومورماق . كؤنه حاياط لاري يئقئپ ، يره دؤكيأرلـِر. ــ ينگمـِک ، اۆستۆن چئقماق ( گؤرِشده و ش . م . ) . عجيزرأك بير ييگيت اگنيندِن ياپئشاندا ، اوُل اوُني سيلتـِرلأپ يئقدي . ــ حؤكۆم سۆرمـِگيندِن ماحروم اتمـِک ، حأکیمیّـِت باشئندان آغدارماق . عایال لار […]

يئقما ـيئقئلما

يئقما ـيئقئلما

يئقما ـيئقئلما:‌تللي ـ پللي، بوُلشونا گؤرأ، بير مئدار اديپ، بير تأر بیلـِن (دورموش ـ ياشايئش حاقدا) گۆنۆمي يئقما ـ يئقئلما اؤزۆم قوُوالارئن .

يئقغئن چئلئق

يئقغئن چئلئق

يئقغئن چئلئق : بربات چئلئق ، وِيران چئلئق ، اوُپورئلئشئق . دوروبـِر ، بو ايش آرامئزداقئ صئنپي دوشمان لارئنگ قئنچئلئغئ دئر .

يئقغئن

يئقغئن

يئقغئن : يئقغئن اتمـِک ـــ بير طاراپا بيل باغلاماق ، بير زادا یۆرِِگینگي برمـِک ، مـِییللي بوُلماق . اوُلار ايلكي بادا بير آز دول ـ سول ديييپ تئقئراش سالارـ دا، ناظارئنگ آد ـ آبرايئنا يئقغئن اديپ، غودا بوُلدولار .

يئقان ـ يومران

يئقان ـ يومران

يئقان ـ يومران :[ يئقا : ن ـ يومرا : ن ] ، ــيئقان ـ يومران اتمـِکـــ وس ـ وِيران اتمـِک ، دربي ـ داغئن اتمـِک ، آغدارـ دۆنگدر اتمـِک ، يئقئشدئرماق . اوُنونگ اؤيۆني يئقان ـ يومران اديپ ، غاچئپ گيديأرلـِر. ــ يئقان ـ يومران بوُلماق ـــوِيران بوُلماق ، دربي ـ داغئن بوُلماق ، […]

یئغئندي

یئغئندي

یئغئندي : ــ بير نأچه اثـِرلـِر ، ايش لـِر ، دوُكومـِنت لـِر يرلـِشديريلـِن كيتاپ . اوُلارـ دا پوُوِست یئغئندئسی ـ دا بار. ــ هر يردِن توُپلانان ، یئغنالئپ جمع لـِنـِن . فوتبوُل يارئشئندا شأهـِرينگ یئغئندي كوُماندالاري چئقئش اتدي لـِر .

یئغئنچاق

یئغئنچاق

یئغئنچاق : ــ كيچيرأك اۆيشمـِلـِنگ ، كيچيرأك یئغنانئشئق . ــ بللي بير ماقصات اۆچين دۆزۆليأن آز سانلي نؤكـِر ، توُپالانگ . اوُل بيرـ أ، يوردا غايدئپ گلمـِز ، بيرـ ده ، اؤزباشئنا یئغئنچاق دۆزمـِز .

یئغئن

یئغئن

یئغئن : ــ بير يره یئغنانان مأرِكه ، ماهـِلله ، اۆیشمـِلـِنگ . شـِیله آغئر یئغئنـئنگ غورولجاغئني اؤي اِيه سي گؤز اؤنگۆنه گيتريپ دير . ــ گؤچ . م . غوُشون ، لشگـِر . یئغئن گليپ ، صاپ ـ صاپ بوُلوپ دوردي لار ، صوبح ـ سأحـِردِن ناغاراسئن غوردولار .

یئغئم

یئغئم

یئغئم : ــ حاصئل یئغناليان دؤوۆر ، حاصئل کامپانيياسي ، واغتي ، اوُراق واغتي . ــ بللي بير ماقصاد اۆچين یئغناليان پول يا زات ، تؤلـِگ . خالقدان توُپلانيان یئغئم لاري يوردي آبادان لاشدئرماق اۆچين پـِیدالانئليار .

یئغئرماق

یئغئرماق

یئغئرماق : ــ یئغئرت ـ یئغئرت اتمـِک ، ‌اپين توتدورماق ، اپين ـ اپين اتمـِک ،‌ اپمـِک . كؤينـِگينگي بـِيديپ یئغئرماسانا ! ــ بۆزۆپ بير يره گتیرمـِک ، بۆزۆپ كيچـِلتمـِک . تلپـِگينگ اتـِگيني یئغئرماق . غوُوورماق . ــ بير زات سبأپلي دۆيرۆلمـِک . اوُل يالانگاچ آياق لارئني يئغرئپ ، گؤم ـ گؤك ، پوُرسي سادئر […]

یئغئرت

یئغئرت

یئغئرت :یئغرئلئپ عمـِله گلـِن اپين ، غاسئن . آي نور يانگاق لاري یئغئرت باسان دوُلموش عایال بوُلوپ دئر .

یئغئ

یئغئ

یئغئ : ــ آرالاري غوُلاي ، آرالاري ياقئن بوُلان ، گۆر . اۆزۆم لـِرينگ آراسي اؤرأن یئغئ اكيليپ دير . ــ ائزلي ـ ائزئنا بوُليان ، تيزـ تيز ، چالت . ايندي بو يوُلدان آوتوُبوس اؤرأن یئغئ غاتنايار .

یئغنانئشئق

یئغنانئشئق

یئغنانئشئق : ـ بير مسـِله و ش. م. حاقدا كؤپچۆليك بوُلوپ اديليأن ماصلاحات، مجليس . ــ توُي ـ توُماشا ، اوُتورئلئشئق ، اۆيشمـِلـِنگ ، چاقئلئق.

یئغناماق

یئغناماق

یئغناماق : ــ حاصئلئني یئغئپ آلماق ، حاصئلئني توُپلاماق . ــ گيزلأپ غوُيماق، يئغشئرماق . مه ، موني اؤنگكي يرينده یئغنا ـ دا غوُي ! ــ بير يره جمع لـِمـِک ، بير يره اۆيشۆرمـِک ، توُپلاماق . اوُل تيره باشلئق لارئني یئغناپ ، هر كيمدِن سوُراشدئردي . ــ یئغئم آلماق ، یئغئمي آلئپ توُپلاماق . […]

یئغناق

یئغناق

یئغناق : بير مسـِلأني آرا آلئپ ماصلاحات لاشماق اۆچين غورامانئنگ چلـِن لـِري نينگ یئغنانئشئغئ . یئغناق آچئق مـِیداندا گچيأردي . یئغناق یؤنه کـِی سؤزلـِم : دينگه اِيه بیلـِن خاباردان دۆزۆلـِن سؤزلـِم .

يئغماق

يئغماق

يئغماق : ــ حاصئلئني آلماق ، حاصئلئني یئغناماق ، تيرمـِک . ــ اوُروپ یئغناماق ، یئغناماق ، اوُرماق . آغزئنگي يئغماق : سر. آغئز .

يئغشئرئلماق

يئغشئرئلماق

يئغشئرئلماق : ــ گؤرۆنمـِز يالي اديليپ غوُيولماق ، یئغناپ غوُيولماق ، ياشئرئلماق . ــ غايرا چكيليپ بوقولماق ،‌ گؤرۆنمـِجـِك بوُلماق . اوُل غوُرقوسئنا يئغشئرئلدي .

يئغشئرماق

يئغشئرماق

يئغشئرماق : بير زادي یئغناپ غوُيماق ، هيچ كيم آلماز يالي بير يرده ياشئرئپ غوُيماق . بو اسبابئنگ اؤرأن غئمماتلي دئغئني دۆشۆنديريأر و گيزلين يرده يئغشئرماغئنگ ضروردئغئني آيديار .

یئغرئلماق

یئغرئلماق

یئغرئلماق : ــ یئغئرت آتماق . غاسئن ـ غاسئن بوُلماق ، غاسئن آتماق ، دۆيرلـِنمـِک . كؤينـِگينگ یئغرئلان يرلـِريني يازئشدئرماق . ــ بۆكۆشمـِک ، دۆيرۆكمـِک ( اۆشه مـِک و ش . م . زرارلی ) .

يئغرئلجئراماق

يئغرئلجئراماق

يئغرئلجئراماق : ــ سر . يئغرئقماق . ــ اۆشه مـِک و ش. م. زرارلی بیرنـِمه یئغرئلماق . شوجاغاز سوُووقدان هم غوُرقوپ ، گچي يالي یئغرئلجئراپ دوردي .

يئغرئقماق

يئغرئقماق

يئغرئقماق : ــ اوتانجانگ لئق اتمـِک ، اوتانجئراماق ، چكينمـِک ، اويالماق . غئزئم بیلـِن تانئش بوُلونگ ـــ دييمـِگي مني يئغرئقدئردي . ــ غوُرقا دورماق ، غوُرقا حرِکـِت اتمـِک . دوردي مئرات اؤزۆنينگ يئغرئقماغئندان رنگكيني آق تام اديپ ، دررِو گلدي .

يئغرا

يئغرا

يئغرا :يئغرئق :اوتانجانگ لئق ، چكينجـِنگ ليك ، اويالجانگ لئق . اوُندا هميشه كي يئغرالئقدان زات غالمان دئر .

يئغجام

يئغجام

يئغجام :‌ آرالاري اؤرأن ياقئن ، آرالاري غوُلاي . ساغ غاپدالي بوُلسا يئغجام چئزمئق بوُلوپ ياتان تكيز غوُواچا مـِیداني .

يئغالماق

يئغالماق

يئغالماق : ــ آراسي ياقئن لاشماق ، بيري ـ بيرينه غوُلاي بوُلماق ، گۆرِلمـِک. ــ یئغئ ـ یئغئدان بوُلوپ دورماق ، تيزلـِشمـِک .

يئرتئق

يئرتئق

يئرتئق : يئرتئلئپ بؤلـِك لـِره بؤلۆنـِن ، پارا ـ پارا بوُلان ، دشيك عمـِله گلـِن ، يئرتئلان . يئرتئق يوُرغان بیلـِن اؤرتۆلـِن تلأرده اوُتورئپدي لار .

يئرتئجي

يئرتئجي

يئرتئجي : ــ کأبير ياباني حايوانلاري نئنگ واغشي لئق حأصیّـِتي ، واغشي . غادئم بو يرينگ اۆستي يئرتئجي حايوانلارئنگ مسگـِنيدي . ــ گؤچ . م . جمغئيـِتينگ ، خالقئنگ املأگيني تالاماق ، اييمـِک ، آلماق ، بیلـِن مشغول لانيان آدام ، واغشي آدام .

يئرتماق

يئرتماق

يئرتماق : ــ يئرتئق حالا گتيرمـِک ، ديلمـِک ، جئرماق . وپا بوقجاني يئرتئپ، ايچيندِن خاطي چئقارئپ ، الينه آلدي. ــ ديليپ يارالاماق ، چئزماق . اليمي آغاچ يئرتدي . ياقا يئرتماق :‌ سر. ياقا .

يوُيولماق

يوُيولماق

يوُيولماق : ــ ضایالانماق ، خاراپلانماق ، بوُزولماق ، اۆیتگـِمـِک . ــ نأدوُغري بـِيان اديلمـِک ، غالپ لاشدئرئلماق. ــ آرادان چئقماق، آيرئلماق، اؤلمـِک ( چاغا حاقدا ) . تأزه بوُلان چاغاجئق يوُيلوپ دئر .

يوُيوق

يوُيوق

يوُيوق : ــ ضایالانان ، خاراپلانان ، بوُزولان . ــ نأدوُغري ، يالنگئش . يوُيوق دۆشۆنجه بريأن حکايا . حاقئقئ زات حاقئندا يوُيوق پيكير .

يوُيماق

يوُيماق

يوُيماق : ــ ضایالاماق خاراپ لاماق ، بوُزماق ، اۆيتگـِتمـِک ، اربـِت لـِشديرمـِک . دۆنيأدِن گؤوني گچگين ليك ، نأاومئدلئق عالاماتي اوُنونگ كشبيني يوُيياردي . ــ نأدوُغري بـِيان اتمـِک ، غالپ لاشدئرماق . تارئخي يوُيماق بوُلماز .

يوُووز

يوُووز

يوُووز : ـ يامان ، اربـِت . اِي ، آلدانان ، يوُووز گۆنه دۆشـِن آداملار . ــ غاضاپلي ، رحيم سيز . آغشام آرا بوُلان پيلله ، توُقاي لاردا يوُووز حالدا دوشمان ديشين غئجاياردي .

يوُوشان

يوُوشان

يوُوشان : بوُت . اوُونوق گۆللي ، ييتي ائسلي مال ايييأن و ياقماق اۆچين پـِیدالانئليان پۆرلي اؤسۆمليك . يوُوشانئنگ چئغلي ائسئ گلیأردي .

يوُوار

يوُوار

يوُوار :بیری نینگ خوُجالئق ايشينه كؤمـِک برمـِک ماقصادي بیلـِن كؤپچۆليك بوُلوپ مـِيلـِتين يرينه يتيريليأن ايش (كؤپلـِنچ بير گۆنلۆك ) .

يوُو

يوُو

يوُو :كؤن . س . ــ دوشمان ، ياغئ . آرقالاشان يوُو غايتار ( ناقئل ) . يوُو غايتسا، آغساق اوُزار ( ناقئل ) . ــ اوروش ، سؤوِش ، جنگ .

يوُنوشغا

يوُنوشغا

يوُنوشغا :[ يوُ : نوشغا ] ، آغاجئنگ ، متالئنگ ، تلـِتينـينگ و ش . م . يوُنولئپ آيرئلان يوقا ، اين سيزجه بؤلـِجيك لـِري ، غئرئندي ، يوُنوتغئ . يوُق يردِن بار ادِن ، يوُنوشغادان دوُن ادِن ( ناقئل ) .

يوُنماق

يوُنماق

يوُنماق : [ يوُ : نماق ] ، ــ رنده يا ـ دا بـِیله کی يوُنوجي اسباپ لار بیلـِن بير زادئنگ يۆزۆندِن يوقا غاتلاغئني آيئرماق ، تكيزلـِمـِک ، یئلماماق ، رنده لـِمـِک . آغاچدان يوُنوپ پرزي ، پيل ، روخ ، شا ، آت ياساپدئرلار. ــ گؤچ. م. بيريندِن بير زادي حيله بیلـِن آلداپ آلماق […]

يوُنگسوز

يوُنگسوز

يوُنگسوز : ــ كؤپ اولي . ياغلئق گيزلأردِن يوُنگسوزدي . ــ اپ ـ اسلی ، بير نأچه ، اسلی . سوو باشئندا يوُنگسوز واغت گۆيمـِندي .

يوُنگ

يوُنگ

يوُنگ :مد . نأساغلاما ، دۆمـِو ، اۆشـِمه و ش . م . نتيجه سينده پـِیدا بوُليان ينگيل سئرقاولئق . ياش ييگيت يوُنگ تاپئنئپ دئر . يوُنگ بوُلماق : دأپ بوُلماق ، دۆزگۆن بوُلوپ گيتمـِک ، گينگدِن يايراماق .

يوُن دامار

يوُن دامار

يوُن دامار :[ يوُ : ن دامار ] ، آنات . اوُموز بیلـِن كلله آرالئقداقئ يوُغئن دامار . يوُن دامارئني توتوپ ، آرقاسئني اوُوقالاماغا باشلادي .

يوُنا

يوُنا

يوُنا :[ يوُ : نا ] ، غانگنگانئنگ يا ـ دا اِيـِرينگ آشاغئنا غوُيماق اۆچين غات ـ غات اديليپ تيكيليأن كچه ، تلـِتين . ماخمال درليك ، گۆلناري يوُنا ، طئللا غايئشلي اِيـِر سالئپ ، غئر آتي اِيـِرلأپ ، كم سيز بزه دي .

يوُل ـيوُدا

يوُل ـيوُدا

يوُل ـيوُدا :[ يوُ : ل ـ يوُ : دا ] ، ــ اولي يوُل يا ـ دا مايدا يوُدالار . ــ گؤچ . م . ايش اوصولي ، اوغور . دۆنیأنگ يۆزۆنينگ هممه آغروُنوُملاري نئنگ هم يوُل ـ يوُداسي ، پألي ـ نیّـِتي بير آخئرئن .

يوُلمالاماق

يوُلمالاماق

يوُلمالاماق : ــ يوُلوپ ـ يوُلوپ آيئرماق، چكيشديريپ يوُلماق . ــ گؤچ . م . بيريني ارجـِل ليك بیلـِن دالاماق ، دئرناچاق لاماق .

يوُلمالاشئق

يوُلمالاشئق

يوُلمالاشئق : بيري ـ بيرينگ بیلـِن يوُلمالاشئپ اديليأن باسالاشئق ، اوروش ، دالاشئق . اوُلارئنگ آراسئندا يوُلمالاشئق باشلاندي .

يوُلماق

يوُلماق

يوُلماق : ــ بير زادي سوُغروپ يا ـ دا اۆزۆپ آيئرماق ، آلماق . آي سوُلطان اؤز گؤوسۆنه غالتاشئپ دوران غوُواچانئنگ بير ياپراغئني يوُلدي . ــ چكيپ ، تارتئپ اۆزمـِک ، غئرماق . ــ اۆتمـِک . ــ آراسئني كسمـِک ، بؤلمـِک . اوُقالئپ دوران لكسيياني يوُلدي ـ دا ، سوُراغ برمأگه باشلادي . ــ گؤچ […]

يوُللاماق

يوُللاماق

يوُللاماق : [ يوُ : للاماق ] ، بيريني يا ـ دا بير زادي بير يره ايبـِرمـِک ،‌ اوغراتماق. آغئر دورموش اوُني اكلـِنچ گؤزِلـِگي نينگ آغئر سئياحات لارئنا يوُللاپ دئر .

يوُلکا

يوُلکا

يوُلکا : ــ هميشه گؤك بوُلوپ دوران آرچا منگزِش پۆرلي آغاچ . ــ تأزه یئل بايرامئندا اوُتاغدا بزِليپ غوُيوليان يوُلکا آغاجي .

يوُلغوچ

يوُلغوچ

يوُلغوچ : تۆي ، غئل يوُلماق اۆچين انجام ، جۆپدِك . يوُلغوجي آلئپ ، ساقغالي نئنگ كسه اتـِك لـِريني يوُلماغا اوُتوردي ..

يوُلداش

يوُلداش

يوُلداش : ــ اؤزۆنينگ غارايشي ، ايشي ، دورموش شرط لـِري و ش . م . بوُيونچا بيري بیلـِن عومومئ لئغئ ، ياقئن لئغئ بار بوُلان آدام ، ياقئن آراغاتناشئق اديأن آدام . ــ بير كوُللكتيوينگ چلـِني بوُلان آدام ، اؤز ( پارتييا ، سوُوِت) سرِداسئندان بوُلان آدام. ــ یوُلاغچئ لارئنگ بیر ـ بیرینه يۆز […]

يوُلباشچي

يوُلباشچي

يوُلباشچي : [ يوُ : لباشچي ] ، ــ بير ايشينگ باشئندا دوران ، بير زادي دوُلاندئريان ، باشلئق . بـِيله خالي لاري چئقاريان اوسساخانانئنگ يوُلباشچئسي كيمـِکأ ؟ ــ باشتوتان ، بير ايشينگ باشئندا بوُلوپ ، يوُل گؤرکـِزيأن . بو توُپارئنگ يوُلباشچئسي آتادي. ــ اساسي ، اؤنگده بارئجي . أهلي خالق خوُجالئغئنئ تکنيکا تايدان ياراغ […]

يوُلبارس

يوُلبارس

يوُلبارس : پيشيك لـِر ماشغالاسئندان بوُلان اؤرأن گۆيچلي ، يئرتئجي اولي حايوان، شير، پلـِنگ . ايكي سئچان بيريكسه ، يوُلبارسئنگ غويروغئني كرتـِر( ناقئل ) .

يوُل آيرئت

يوُل آيرئت

يوُل آيرئت : [ يوُ : ل آيرئت ] ، بير يوُلدان باشغا بير يوُلونگ شاخا بوُلوپ آيرئليان يري ، آيئردي . بولار هم يوُل آيرئدئندان سوُولوپ گيتدي لـِر .

يوُل

يوُل

يوُل :[ يوُ : ل ] ، ــ غاتناو ، حرِکـِت اتمـِک اۆچين ير زوُناسي ، كؤپچۆليك لـِيين يؤرِليأن اوغور . يوُلا چئقسانگ ، يوُلداشئنگي دۆزِت ( ناقئل ) . يوُلي يؤرأن ينگـِر ، ايشي ياپئشان ( ناقئل ) . يوُلدان چئقسانگ چئق ، ايلدِن چئقما ( ناقئل ) . ــ اوغور ، تأر ، […]

يوُقوندي

يوُقوندي

يوُقوندي : ــ يوُقوپ غالان زات ، يوُقنا . توُپراغا سينگـِن غان يوُقوندي لاري غالئپدي . ــ نئشان ، عالامات ، تأثیر .

يوُقوش

يوُقوش

يوُقوش : اربـِت ، يامان تأثیر اديأن . يوُقوش گؤرمـِک : ــ گؤونۆنگ غالماق ، غاتي گؤرمـِک . اجـِم بیلـِن قاقامئنگ آيرئلئشئپ دئر آدئنئ من غاتي يوُقوش گؤريأن . ــ بير زادي اده سينگ گلمأن ، قئن گؤرمـِک ، آغئر حاساپلاماق . ايش اتمـِگي يوُقوش گؤريأن آدام يوُق . يوُقوش دگمـِک : آغئر دگمـِک ، […]

يوُقناسئز

يوُقناسئز

يوُقناسئز : ـ هيچ هیلی گپ ـ سؤز تأثیر اتمـِيأن ، کأيـه لـِنينی بيلمـِيأن ، نصيحات آلمايان ، بويروپ بوُلمايان . به بو واغتلار منينگ پنجيرأمينگ آغزئندا دوران يوُقناسئز كيمـِکا ؟ ــ سوووم سئز ، باتنئق سئز . اوُل اؤزۆنينگ يوُقناسئز حأصیّـِت لـِري بیلـِن مکتـِبينگ ديواري غازِتینه هم دۆشدي .

يوُقنا

يوُقنا

يوُقنا :بير زاتدا غاليان يوُق ، يوُقوندي، غالئندي . شوُنونگ بیلـِن غارئبـئنگ غارنئنا يوُقنا ، يئرتئغئنا ياما بوُلار حاساپ اديأردي .

يوُقماق

يوُقماق

يوُقماق : ــ بير زاتدا ائز ، تگميلت غالماق ، يوُقوشماق . غازانا ياناشسانگ ، غاراسي يوُقار ، يامانا ياناشسانگ ، بلاسي (ناقئل). ــ يوُقانچ كسـِل يوُقوشماق . ــ يوُقوملي بوُلماق . ياراماق. ــ تأثیر اتمـِک ، سؤزۆنگ اؤتمـِک . بيز نأچه “گل” ديييپ سارغاريارئس ، بيزينگ سؤزۆميزينگ بيري هم اوُنگا يوُقانوُق . غارا يوُقدورماق […]

يوُقلاماق

يوُقلاماق

يوُقلاماق :[ يوُ : قلاماق ] ، ــ يوُق اتمـِک ، ييتيرمـِک . ــ بيريني يا ـ دا بير زادي يات اتمـِک ، ياتلاماق ، كۆيسه مـِک . غئر آت گؤروُغلئني يوُقلاپ بير كيشنگـِدي . ــ صارپ اتمـِک، خارچ لاماق . 0 مانادي بير يرده ـ هأ يوُقلاپ دئر. ــ يوُغونا يانماق ، اؤلدۆرمـِک . […]

يوُقاري

يوُقاري

يوُقاري : ــ يردِن آسمانا طاراپ بوُلان اوغور ، بِـييك ليك ، آسمان . اجـِم بو گۆنكي هوُوانئنگ ياغدايئني بيلمـِک اۆچين يوُقاري سرِتدي . ــ آشاقدان يوُقارلئغئنا ، بلـِند . اوُل اؤزۆنينگ عأينـِگيني يوُقاري غالدئردي . ــ آرتئق ، كؤپ ، زئياد . شوُندان يوُقاري بير شايي هم بريپ بيلجـِك دأل . ــ غوُوي ، […]

يوُقارلئغئنا

يوُقارلئغئنا

يوُقارلئغئنا : ــ يوُقاري طاراپا ، بـِييك ليگينه. ــ گۆندوُغار طاراپا، گۆندوُغارا . اؤنگۆندأكي بـِييك حاياطئنگ اتـِگي بیلـِن يوُقارلئغئنا سئرئپ ، كؤچأ دۆشدي .

يوُقارلانماق

يوُقارلانماق

يوُقارلانماق : ــ يوُقاري غالماق، بيگـِلمـِک ، آسمانا گؤتـِریلمـِک . ساموُليوُت بارها يوُقارلانيار. ــ اؤنگكي درِجه سيندِن آرتئپ باشلاماق، كؤپـِلمـِک ، غالماق. اكين مـِیدانلاري نئنگ گيردِجي بريجي ليگي يوُقارلانيار . ــ مؤوچ آلماق ، گۆيجه مـِک . آرالاشان غوُزغالانگئنگ بارها يوُقارلانيان یالئدئ . ــ غوُوولانماق ، اوُنگات لانماق . كوُلخوُزچي كؤپچۆليگي نينگ حال ـ ياغدايي […]

یوُق اتمـِک

یوُق اتمـِک

یوُق اتمـِک : ــ ييتيريم اتمـِک ، تيتيرمـِک ، يوُقلاماق . ــ ياتئرماق ، آيئرماق. ــ دربي ـ داغئن اتمـِک ، چئم پئتراق اتمـِک .

يوُق

يوُق

يوُق : [ يوُ : ق ] ، ، ــ بير زات اينکأر اديليپ جوُغاپ برلـِنده آيدئليان موُدال سؤز . ـــ ارتير تئاترا گيتجـِكمي ؟ ـــ يوُق . ــ بار بوُلمادئق . يوُق يردِن بار ادِن ، يوُنوشغادان دوُن ادِن ( ناقئل ) . يوُغا چئقارماق : بوُلغوسئز زادا خارچلاپ غوتارماق ، يوُق اتمـِک ، […]

يوُق

يوُق

يوُق : ، يوُقوپ غالان غالئندي ، يوُقوندي. يوُق بوُلمازلئق : اؤرأن آز بوُلماق لئق . ايكيميز اييجك بوُلساق ،‌آغزئمئزا يوُق هم بوُلماز .

يوُغئنلي ـ اينچه لي

يوُغئنلي ـ اينچه لي

يوُغئنلي ـ اينچه لي :[ يوُغئ : نلي ـ اي : نچه لي ] ، ــ آراسئندا يوُغئني و اينچه سي بار بوُلان ، يوُغئن و اينچه غاتئشئقلي . ــ کأ يوُغئن ، کأ اينچه ، هم يوُغئن ، هم اينچه ( سس حاقدا ) .

يوُغئن

يوُغئن

يوُغئن : [ يوُغئ : ن ] ، ــ ديامـِتري هم ـ ده ايني اولي بوُلان ، اينچه بوُلمادئق . باهار بير غاپدالداقئ يوُغئن سۆتۆنه گؤزلـِريني ديكدي . ــ اتلي ـ غانلي ، سميز ، چيشيك . ــ پس ، خاص يوُغناس ( سس حاقدا ). خال ناظار يوُغئن ، غئرئلجئق سس بیلـِن حمله اوردي […]

يوُغناماق

يوُغناماق

يوُغناماق : ــ يوُغئن بوُلماق ، دۆيبي ، گؤورۆمي اولالماق . چئنار هم گۆنده ايكي اسسه يوُغناپ دئر . ــ سمره مـِک . اوُل يوُغناپ دئر .

يوُغناس

يوُغناس

يوُغناس : ــ بیرنـِمه يوُغئن ، يوُغئنراق . ــ بیرنـِمه سميز ، چيشيك ، سميزرأك . اوُل سوُلدات لارئنگ بيري اوزئن ، يوُغناسدي . ــ يوُغئنراق چئقئان ، پس أهـِنگده يانگلانيان ( سس حاقدا ) . ييگيدينگ سسي غئز سسيندِن خاص يوُغناسدي .

يوُغسا

يوُغسا

يوُغسا : غارشي لئق و شرط گؤرکـِزيان باغلایجي كؤمـِکچي سؤز . آي ، اوروش زئيان اتدي ـ ده ، يوُغسا من اوُقاپ يوُقاري بيليم آلجاقدئم .

يوُغالماق

يوُغالماق

يوُغالماق :[ يوُ : غالماق ] ، ــ يوُق بوُلوپ گيتمـِک ، يوُق بوُلماق ، ييتيريم بوُلماق ، ييتمـِک . ويزانتييا ايمپـِريياسئندا ـ دا غول اِيه چيليكلي غورلوش كم ـ كمدِن يوُغالئپ اوغراپ دئر. ــ گؤچ. م. آرادان چئقماق ، وپات بوُلماق ، اؤلمـِک .

يوُزولماق

يوُزولماق

يوُزولماق : اسره مـِک ليگي غالماق ، اسره مـِک ليك دوُوري تامام لانماق ( اركـِك حاقدا ) . اركـِك يوُزولئپ دئر.

يوُرونجا

يوُرونجا

يوُرونجا :بوُت . مال اييميتي اۆچين اكيليأن نأزيك بالداقلي ، كيچي جيك ياپراقلي، ماوي گۆللي اؤسۆمليك ، اوُت .

يوُرماق

يوُرماق

يوُرماق : ، ــ دۆيشي كسگيت لـِمـِک ، دۆشۆنديرمـِک ، يوُرغودئني آيتماق . ــ حاساپ اتمـِک ، حاساپلاماق ، بير زاتدان گؤرمـِک . اكزامـِندِن گچيپ بيلمـِگيني آرتئق يوُق زاتلارا يوُردي .

يوُرغوت

يوُرغوت

يوُرغوت :دۆيشۆنگ و ش. م. مانئسي نئنگ دۆشۆنديرمه سي ، طألـِي . بو دۆيشۆنگ يوُرغودئني اؤزۆنگ آيدايماسانگ ، مندِن ـ أ يوُران يوُق .

يوُرغان

يوُرغان

يوُرغان : ياتئلاندا اۆستۆنگه اؤرتمـِک اۆچين آراسئنا پامئق ، يۆنگ ، يلـِك سالنيپ تيكيلـِن كؤرپه ، اؤرتۆك .

يوُرغا

يوُرغا

يوُرغا : ــ اساسان آتئنگ بير واغتدا اؤنگ و ائزقئ ساغ آياق لارئني هم ـ ده اؤنگ و ائزقئ چپ آياق لارئني آتئپ يؤريشي نينگ بير گؤرنۆشي . ــ يوُرغالاپ چاپيان آت . خال ناظارئنگ يوُرغاسي اِيـِرلـِندي .

يوُرتماق

يوُرتماق

يوُرتماق :‌ائلغاپ گيتمـِک ، يۆوۆرمـِک ، چالت يؤره مـِک . كؤپ يوُرتان بير تايار ( ناقئل ) . يوُرتان اوُزار ، ياتان توُزار ( ناقئل ) .

يوُدا

يوُدا

يوُدا :[ يوُ : دا ] ، آدامئنگ يا ـ دا حايوانئنگ كؤپ غاتناو اتمـِگي نتيجه سينده عمـِله گلـِن اينچه جيك يوُلجاغاز . يوُدا ائزلاسانگ يوُلا بارار، يوُلي ائزلاسانگ ، ايله ( ناقئل ) .

يۆوۆرجي

يۆوۆرجي

يۆوۆرجي :گلين ماشغالانئنگ اؤز آدامسي نئنگ اركـِك دوُغانئنا غارئنداشلئق تايدان بريأن آدي . منی اؤز يۆوۆرجيمه داقدي لار .

يۆوۆرتمـِک

يۆوۆرتمـِک

يۆوۆرتمـِک :‌دوُقاماق اۆچين ارشي گريپ ، دوُقما تايیارلاماق . اولي بير زات هم دأل ـ له ، خالچاجئق يۆوۆرتجـِك . گؤوۆن يۆوۆرتمـِک :‌ سر. گؤوۆن .

يۆوسه

يۆوسه

يۆوسه :تيكين تيكيلـِنده بارماغئنگ اوجونا گـِيديريليأن، تلتيندِن، غايئشدان اديليأن يا ـ دا متال انجام . اوُل يۆوسه سيني اؤتۆريپ ، كشده اتمأگه اوُتوردي .

يۆورۆك

يۆورۆك

يۆورۆك :سر. یئلدام . يۆورۆك يارئشدا بللي ، نامارت تاباقدا ( ناقئل ) . ایت يۆورۆگين تيلكي سؤيمـِز ، غاملي كيشي گۆلكي سؤيمـِز ( ناقئل ) . يۆورۆك ال لـِر : چالاسئن حرِکـِت اديأن ، ايشلـِيأن ال .

يۆنگ

يۆنگ

يۆنگ :حايوان لارئنگ دريسي نينگ اۆستۆندأكي يومشاق تۆي اؤرتۆگي . كؤتـِك گۆيچلي بوُلسا ، يۆنگ غازئق يره گيدِر ( ناقئل ) . يۆنگ ساقغال بوُلماق :‌ باشغا بيري اۆچين كيشي نينگ اؤنگۆنده يالانچي بوُلماق ،‌ بيريني آلداپ ماسغارا بوُلماق . يأ ، بو ـ ها اوُنگارجاق ـ اوُو ، بيزي يۆنگ ساقغال اتجـِك ـ اوُو […]

يۆلمه مـِک

يۆلمه مـِک

يۆلمه مـِک :‌يۆزۆني غئرداپ یئلماماق ، يۆلمه نـِك اتمـِک ، تايپي اتمـِک . آشئغئ داشا اوُیقاپ يۆلمه مـِک .

يۆك لـِتمه

يۆك لـِتمه

يۆك لـِتمه : يۆك لـِتمه درِجه سي ـــ گرام . ـــ حرِکـِتينگ سؤزلـِمينگ اِيه سي طاراپئندان اديليأن ، اوُنونگ بويورماغئ ، تابشئرماغئ بوُيونچا باشغا بيري طاراپئندان اديليأن ديگيني آنگلاديان ايشليك فوُرماسي .

يۆك لـِنمـِک

يۆك لـِنمـِک

يۆك لـِنمـِک : ــ يۆك اورولماق، يۆك لـِنيپ غوُيولماق، يۆك باسئلماق. ــ گؤچ. م. بير زادئنگ يرينه يتيريلمـِگي تابشئرئلماق ، بير زادي اتمأگه بوُرچلي اديلمـِک .

يۆك لـِمـِک

يۆك لـِمـِک

يۆك لـِمـِک : ــ بير زادا يۆك اورماق ، يۆك باسماق. ــ گؤچ . م . بيرينه بير زادي يرينه يتيرمـِگي تابشئرماق ، بير زادي اتمأگه بوُرچلي اتمـِک . اۆستۆنه يۆك لـِمـِک: بير ايشي يرينه يتيرمـِگي بيرينه تابشئرماق. تؤهمـِت يۆك لـِمـِک : سر. تؤهمـِت . گۆنأ يۆك لـِمـِک : سر. گۆنأ .

يۆك

يۆك

يۆك : ــ يۆك لـِمـِک اۆچين، اولاغا اورماق اۆچين تاييار اديليپ غوُيلان زات، خارئد . يۆك اگريسي اوزاق گيتمـِز ( ناقئل ) . ــ اؤيۆنگ دولوندا غالدئرئلئپ غوُيلان يوُرغان ـ دۆشك . ــ گؤچ . م . عاذاپ ، جبير ، جپا . دورموشئنگ آغراملي يۆكی . يۆكه ورديش : يۆك يۆكلـِنمأگه ، يۆك اورولماغا […]

يۆزين

يۆزين

يۆزين : [ يۆزي : ن ] ، يۆزۆنگي ، گؤورأنگي آشاق لئغئنا اديپ آرقان دأل ، يۆز طاراپئنگ اۆستۆنه . يۆزين ياتماق . يۆزين سالماق : اؤرأن غاتي چاپئپ گيتمـِک ، آياق آلدئغئنا چاپماق ، آت سالماق . غويروغئني جايتاردئپ ، يۆزين سالئپ اؤتا گيتدي . يۆزين دۆشمـِک : بتـِرينه توتماق ، آشا گچمـِک […]

يۆزۆك

يۆزۆك

يۆزۆك : ــ بزگ اۆچين بارماغا اؤتۆريليأن ، كۆمۆش يا ـ دا غئزئلدان ياساليان، غاشلي يا ـ دا غاش سئز حالقا . آلتئن يۆزۆگي باردي . ــ گؤچ . م . چاقغئ ، يۆزۆك و ش . م . زات گيزلـِنيپ ، ايكي طاراپ بوُلوپ كؤپچۆليك لـِيين اوُيناليان اوُينونگ آدي ، كچه ـ كچه . […]

يۆزۆغارا

يۆزۆغارا

يۆزۆغارا : ــ عومومئ عاداتي ، يؤرِلگأني بوُزان ، گۆنأ ايش ادِن ، عايئيپلي ، اتميشلي . صوُپي عایالئنگ اؤنگۆنده يۆزۆغارا بوُلدئ . ــ بيرينه کأيه ليپ آيدئليان سؤز . حارام ، يۆزۆغارا .

يۆزمـِک

يۆزمـِک

يۆزمـِک :‌ . ــ باتمان ساقلانئپ بيلمـِک ، الينگ ، آياغئنگ ، و ش . م . كؤمـِگي بیلـِن سووونگ يۆزۆنده حرِکـِت اتمـِک . ــ سووونگ يۆزي بیلـِن گيتمـِک ، سووونگ يۆزۆنده حرِکـِت اتمـِک ( گأمي و ش . م . حاقدا ) . دريادا يلكـِنلي گأمي لـِر يۆزيأردي . . پيكير درياسئندا ( كؤلۆنده […]

يۆزلي

يۆزلي

يۆزلي :‌ بیری نینگ يانئندا سئلاغئ ، حوُرماتي بار بوُلان ، سؤزي دينگلـِنيأن ، آبرايلي . كؤمـِک اؤزۆنينگ يانئندا يۆزلي بوُلان آداملارا اؤزي نينگ آخئرقئ جوُغابئني بردي . آت يۆزلي : سۆينمـِگرأك اوُوادان يۆزلي . آت يۆزلي آدام . گۆلـِر يۆزلي : آلچاق ، مئلايئم ، مئلاقاتلي .

يۆزلـِي

يۆزلـِي

يۆزلـِي : ــ چونگ دأل ، يۆزۆنه غوُلاي ، خاص يوُقارراقدان ، يۆزرأگيندِن ، چالاجا. يري نأچه يۆزلـِي دپسـِنگ ، شوُنچا ـ دا اكينينگ حاصئللي لئغئ آز بوُليار . ــ گؤچ . م . سوُووق ـ سالا ، بوُلارـ بوُلماز ، دۆيپ لـِيين دأل ، غوُوشاق . اوُل غورامانئنگ ايشينه يۆزلـِي يوُلباشچئ لئق اتدی .

يۆزلـِنمه

يۆزلـِنمه

يۆزلـِنمه : كؤپچۆليگه يۆز توتولئپ آيدئليان سؤز ، خايئش ، چاغئرئش . غورولتاي خالقا بوُلان بيرينجي يۆزلـِنمه سينده شـِیله مأليم اتدي . يۆزلـِنمه بلگيسي : گرام . ــ يۆزلـِنمه سؤزلـِميندِن سوُنگ غوُيوليان بلگي ( !). يۆزلـِنمه سؤزلـِمي : گرام . ــ سر. سؤزلـِم .

يۆزلـِنمـِک

يۆزلـِنمـِک

يۆزلـِنمـِک : ــ بير طاراپا اوغراماق ، بير طاراپا گؤنـِلمـِک ، بير طاراپا گيتمـِک ، بير اوغرا حرِکـِت اتمـِک . آينا ائزئنا باقان يۆزلـِندي . ــ بيرينه يا ـ دا كؤپچۆليگه يۆز توتماق ، هممه لـِرينگ پيكيريني اؤزۆنه چكيأن سؤز آيتماق ، چاغئرئش بیلـِن يۆز توتماق .

يۆزلـِك

يۆزلـِك

يۆزلـِك : بیری نینگ يۆزۆنه بير زادي گؤني آيتماغا اوتانيان، يئغرا ، چكينجـِنگ، اوتانجانگ . يۆزلـِك آدام .

يۆزلـِشمـِک

يۆزلـِشمـِک

يۆزلـِشمـِک : يور . داواگأرينگ بیلـِن يۆزبه ـ يۆز بوُلوپ مسـِلأني چؤزمـِک ، يۆزبه ـ يۆز بوُلوپ داواني چؤزمـِک .

يۆزگۆر

يۆزگۆر

يۆزگۆر : اسپوُرت . سوودا يۆزمأگه اؤكده ، يۆزمأگه تۆرگـِن بوُلان ، سوودا غوُوي يۆزۆپ بيليأن . يۆزگۆر اسپوُرتسمـِن لـِرينگ ساني بارها كؤپـِليأر.

يۆز گؤرۆجي

يۆز گؤرۆجي

يۆز گؤرۆجي : طاراپگؤي ليك اديأن ، يۆز گؤرۆپ ايش سالئشيان ، هممه لـِره دنگ گؤز بیلـِن سرِتمـِيأن . يۆزگؤرۆجي آدام .

يۆزبه ـيۆز

يۆزبه ـيۆز

يۆزبه ـيۆز :غارشئما ـ غارشي ، يؤزلـِري بيري ـ بيرينه غابات بوُلان ، غارشئداش . دوشمان بیلـِن يۆزبه ـ يۆز دوروپ آتئشماغئ اونوتما .

يۆزباشي

يۆزباشي

يۆزباشي : كؤن . س . يۆز آدامدان عئبارات بوُلان غوُشون بؤلۆمي نينگ يوُلباشچئسي . عزيز اوُني آتلي لاري نئنگ ايچيندِن آغتارتدي ، اوُن باشي ، يۆزباشي لاردان سوُرادي .

يۆز

يۆز

يۆز : ، 00 سانی نئنگ آدي و اوُنونگ موقداري . يۆز نامارت بير مردينگ يريني توتماز ( ناقئل ) . يۆز غوُيون تۆكـِنر ، يۆزۆغارالئق تۆكـِنمـِز ( ناقئل ) . يۆز باشلي اؤي : يۆز ساني اوغئ بار بوُلان اؤي . آصلئندا ، يۆز باشلي ، دؤرت غانات غاراجا اؤي آرتئغئنگ اجه سينه انايي […]

طاراپئ هایسئ ، بيلـِر يالي دأل .@ ــ كؤمـِکچي سؤز روُلوندا

طاراپئ هایسئ ، بيلـِر يالي دأل [email protected] ــ كؤمـِکچي سؤز روُلوندا

طاراپئ هایسئ ، بيلـِر يالي دأل . ــ كؤمـِکچي سؤز روُلوندا : غوشلار هوُوانئنگ يۆزۆنده غايياردي . يۆز برمـِک : هاجئق ـ هوجوق اتمـِک ، غوُوي قابول اتمـِک ، غوُلداماق . اوُل بيزينگ يۆز برِنيميزه بگـِندی . يۆز اوُتدان ائسسي : يۆزۆنه گليپ بيلمـِزليك ، يۆزۆنه آيدئپ بيلمـِزليك . يۆز اورماق : بير ايشه گيريشمـِک، […]

يۆز

يۆز

يۆز : ، ــ آدامي نئنگ كلله سي نينگ اؤنگ طاراپقئ بؤلـِگي . بگـِنجينگ گۆنه يانان يۆزي غئزغئلت غوُنگراس بوُلوپ گؤرۆنيأر . ــ زادئنگ اۆست طاراپئ ، اۆستي ، يوُقارسي . خالي نئنگ يۆزي . ــ عومومان داشقئ گؤرۆنيأن طاراپ . ديوارئنگ يۆزي . ــ دۆزۆو طاراپئ ( ماتانئنگ و ش . م . ) […]

یۆرِکلي

یۆرِکلي

یۆرِکلي : ــ غوُرقمازاق ، غايراتلي ، غايدووسئز ، باتئر . سن یۆرِکلي باتئرسئنگ، بارـ دا شوُل كللأني آل ـ دا ، شو خالتا سال ـــ دييدی . ــ ائخلاص بیلـِن ، چئن یۆرِکدِن . اوُل بويروغا تيز غوُپوپ ، ايشه یۆرِکلي ياپئشماغئ عادات ادينيپ اوغرادي .

یۆرِکسه

یۆرِکسه

یۆرِکسه : آجئغئلاندا ايییليأن سأهـِلچه زات ، بيرآز غاربانماق اۆچين ايییليأن زات . یۆرِکسه ادينمـِک . یۆرِکسه بوُلار يالي چؤرِك اييمـِک .

یۆرِک

یۆرِک

یۆرِک : ، ايچينده آرقايين اوُتورار يالي ، پالاسدان ، كچدِن ، يوُرغاندان و ش. م. دۆيأنينگ هوُوودي نئنگ اۆستۆنده اديليأن آيلاو . اۆستي یۆپـِک يوُرغانلي خالي یۆرِِگینگ اۆستۆنه دئرماشئپ ، مۆندی .

یۆرِک

یۆرِک

یۆرِک : ، آنات . ــ موسكول خالتا شكيلي مركـِزي غان آيلانئش اوُرگاني . داغدان آرقاسي بوُلانئنگ داشدان يۆرِگي بوُلار ( ناقئل ) . ــ بير يرينگ يا بير زادئنگ اينگ اساسي يري ، مركـِزي . موُسكوا سوُوِت سوُيوزي نئنگ يۆرِگي دير . ــ گۆيچ ـقووّات ، غايرات . اوُنونگ آيديان زادئني ادايمأگه یۆرِک گرِک […]

يۆپلۆك

يۆپلۆك

يۆپلۆك : ماتا ، خالي و ش . م . دوُقاماق ، بير زات تيكمـِک اۆچين پامئقدان ، اريشدِن اگريليپ تاييارلانان اؤنۆم ، ساپاق . عایالئم يۆپلۆك اگيريأر .

يۆپـِگينگ اوچلي

يۆپـِگينگ اوچلي

يۆپـِگينگ اوچلي :یۆپـِک چكيجأ ـــ ايشينگ شوُولي بوُلسون ـــ دییـِن مانئدا آيدئليان آنگلاتما . مئرات اوُغول نور اجأ ـــ يۆپـِگينگ اوچلي بوُلسون ! ـــ دییـِنده ، اوُل هم ـــ دؤولـِتينگ گۆيچلي بوُلسون ! ـــ ديييپ جوُغاپ بردي.

یۆپـِک

یۆپـِک

یۆپـِک : ــ يؤريته ساقلانيان غورچوغئنگ پيله سيندِن عمـِله گليأن اؤنۆم . يۆپـِگي ساقلاماسانگ ، يۆنگ بوُلار ، گؤزِلي ساقلاماسانگ ، گۆنگ ( ناقئل ) . ــ یۆپـِکدِن اديلـِن ، یۆپـِکدِن تاييارلانان. يوقا یۆپـِک كؤينـِكلي بير غئزئنگ ال بولايان لئغئ گؤرۆندي . یۆپـِک چكمـِک :‌ پيلأني غاينادئپ اوچ آلماق ، يۆپـِگي غازاندا غاينادئپ ايلكينجي گزِک […]

يۆپ

يۆپ

يۆپ : ــ يۆنگدِن ، چؤپۆردِن و ش . م . ايشيليپ ، يۆك ، مال ـ غارا دانگماق اۆچين اولانئليان باغ ، طاناپ . ايكي كۆلتـِم غارا يۆپ . ــ خالي دوُقاماق اۆچين يۆنگدِن اگريلِن ساپاق ، اريش . يۆپ سيز دانگماق :‌ وادا بريپ ، واغتئندا گلمـِزليك ، كؤپ غاراشدئرماق . يۆپۆنينگ اۆستۆنده […]

يؤوسـِل لـِمـِک

يؤوسـِل لـِمـِک

يؤوسـِل لـِمـِک : ــ اؤزۆنينگ گۆنأکأرديگيني ، پيكري نينگ نأدوُغرودئغئني بيليپ غوُوشاپ باشلاماق ، اؤز پيكيريندِن دأنيپ باشلاماق . ــ آزالئپ باشلاماق ، آزالئپ ، گيديشيپ ، دارغاشئپ باشلاماق ، سايپال لاماق.

يؤنه ـمؤنه

يؤنه ـمؤنه

يؤنه ـمؤنه :[ يؤ : نه ـ مؤ : نه ] ، اِيله ـ بـِيله ، آز ـ اوُولاق ، كيچي ـ كيريم . اوُنونگ يوُلباشچئ لئق اديأن غورلوشئغئ ـ دا يؤنه ـ مؤنه دأل .

يؤنه ليش

يؤنه ليش

يؤنه ليش : [ يؤ : نه ليش ]، يؤنه ليش دۆشۆم ـــ ” كيمه ؟ نأمأ ؟ ” دییـِن سوُراغ لارا جوُغاپ بوُليان دۆشۆم.

یؤنه کـِی

یؤنه کـِی

یؤنه کـِی : [ يؤ : نه كـِي ] ، ــ دۆشۆنمـِگي قئن بوُلمادئق ، آنگسات ، سادا . یؤنه کـِی سؤزلـِر . ــ اولومسي دأل ، آچئق گؤوۆنلي ، كيچي گؤوۆنلي ، سادا . بيز بير یؤنه کـِی آداملاردئرئس ، شؤهراتلي خانئم ! ــ بـِیله کی لـِردِن تاپاووت لانمايان ، بـِیله کی لـِردِن اۆيتگـِشيك […]

يؤنه

يؤنه

يؤنه :[ يؤ : نه ] ، ــ موغت ، پولسوز ، پشگـِش . بو كيتابي من سانگا يؤنه بريأرين. ــ كـِيپينه ، پـِي واغتئنا ، بي درِك ، سبأپ سيز . اوُنونگ گيزلـِنيپ دورماغئ يؤنه يردِن دأل دير. ــ “امما ، ولي” دییـِن ماني لاري آنگلاديان ، غارشی لئغئ گؤرکـِزيأن باغلايجي . يؤنه ولي […]

يؤنـِلمـِک

يؤنـِلمـِک

يؤنـِلمـِک : [ يؤ : ‌نـِلمـِک ] ، بير طاراپا اوغراماق ، بير اوغرا گيتمـِک ، بير اوغرا يؤره مـِک . اوُل ساقغالئني سئپاپ ، اؤز اؤيۆنه باقان يؤنـِلدي .

يؤنگكـِمه

يؤنگكـِمه

يؤنگكـِمه :گرام . آدلارئنگ سوُنگونا دگيشلي غوُشولمالار غوُشولئپ ، بير زادئنگ كيمه ، نأمأ دگيشلي ديگيني گؤرکـِزيپ گليأن گرامماتيك کأتـِگوُرييا . آدلار يؤنگكـِمه بیلـِن اۆيتگأنينده ، دگيشلي ليگي آنگلاديارلار .

يؤنتـِم

يؤنتـِم

يؤنتـِم : [ يؤ : نتـِم ] ، ــ چالا گؤريأن ، غوُوي گؤرمـِيأن . غارلي اؤزۆنينگ يؤنتـِم گؤزلـِريني اوُن ـ اوُن بأش أديم آرا داشلئغا باقا ديكدي . ــ دوُغوملي دأل ، سؤلپي ، تۆرکأنا ، سادا . بيزينگ ساقچي لارئمئز يؤنتـِم ، وۆشي بیلـِن جوُممي غوُلتوغئ تۆپـِنگلي اوقلاپ ياتيارلار . يؤنتم اينگنگه : […]

يؤريش

يؤريش

يؤريش : [ يؤري : ش ] ، آياق باسئش ، يؤره مـِک تأري ، أديم اوروش . غئر آتئنگ ييگريمي دؤرت دۆرلي يؤريشي باردي .

يؤريته

يؤريته

يؤريته : [ يؤري : ته ] ، ــ بير زات اۆچين آيراتئن نیّـِت لـِنـِن ، آيراتئن بير ماقصات اۆچين گؤنۆكديريلـِن . اوُل يؤريته سالنان گينگ ياغتي جايدا ياشايار . ــ دينگه بير زات اۆچين ، آيراتئن . گلين ادين ، توُي ات باقالي ، اوُنسوُنگ يؤريته گلأيـِريس ـــ دييشيپ گيتدي لـِر .

يؤره مـِک

يؤره مـِک

يؤره مـِک : ــ انديغان أديم أديپ حرِکـِت اتمـِک ، يوُل گچمـِک . يوُلي يؤران ينگـِر ، ايشي ياپئشان ( ناقئل ). ــ حرِکـِته گلمـِک ، ايشلأپ باشلاماق، ايش لـِمـِک . اوُتلي يوواش ـ يوواشدان يؤرأپ اوغرادي . ــ گؤرکـِزيلـِن اوغور ، دۆزگۆن بوُيونچا حرِکـِت اتمـِک . سنينگ بللأن يوُلونگ بیلـِن دۆز يؤرأپ ، واطانمئزي […]

يؤرۆلگـِن

يؤرۆلگـِن

يؤرۆلگـِن : مد. دئرناغئنگ دۆيبۆندِن دؤمۆپ چئقیان ييتي آغئرئلي چئقوو ، يارا. بارماغئما يؤرۆلگـِن چئقدي .

يؤرۆش

يؤرۆش

يؤرۆش : ــ غوُشونئنگ يا ـ دا فلوُتونگ يؤريته ماقصات بیلـِن بير اوغرا اديأن حرِکـِتي . پئيادا غوُشون يؤرۆشه چئقدي. ــ بیری نینگ اۆستۆنه اديليأن حاربي حرِکـِت . شوُل باشاغاي لئق اينگليس لـِرينگ يؤرشۆني تسديردي . ــ غوراماچئلئقلي اديليأن چئقئش ، گؤرِش . مدِني يؤرشه يارئش غورالئنگ، اوُبالارا طاراپ دوُغري يؤرألينگ. خاچلي يؤرۆش لـِر : […]

يؤرمه مـِک

يؤرمه مـِک

يؤرمه مـِک :‌ [ يؤ : رمه مـِک ] ، ماتانئنگ غئراسئني اۆست آشئر سانجئپ تيكمـِک ، غاپجاپ تيكمـِک . كؤينـِگي يؤرمه مـِک .

يؤرمـِک

يؤرمـِک

يؤرمـِک : كؤمـِکچي ايشليك فونكسيياسئندا ائسنئشئپ گليأن ايشليگي بیلـِن بيرليكده غئمئلدي نئنگ دوُواملي لئغئنئ ، چئلشئرئملي حأضیركي زاماني گؤرکـِزيأر . شاغال دوُست ، بار آيت ، شوُل غاررئجا عایال يالان سؤزلأپ ، آغزئنا گلـِنيني يانگراپ يؤرمه سين .

يؤرِلگه

يؤرِلگه

يؤرِلگه : ــ كؤنه ـ دِن دأپ بوُلوپ غالان دسسور ، قادا ـ قانون . ــ يوُلباشچئ لئق گؤرکـِزمه سيني بريأن اوغور ، آلنئپ بارئليان اوغور . شوُلارئنگ يؤرِلگه سي ، بلكي بيزينگ يالي هنيز أتمه سيني اؤورِنمـِديك گؤزسۆزلـِره ـ ده يوُدا بوُلار .

يؤرگۆنلي

يؤرگۆنلي

يؤرگۆنلي :كؤپ توتوليان ، كؤپ اولانئليان ، كؤپ آغزاليان . غارانئنگ ” باتئر ” لاقامئندان چوُماق لاقامي خالق آراسئندا خاص يؤرگۆنلي دير .

يؤرجـِن ـ يؤرجـِن

يؤرجـِن ـ يؤرجـِن

يؤرجـِن ـ يؤرجـِن :يؤرجـِن ـ يؤرجـِن ( بوُلماق ) اتمـِک ـــ يانگي آياق بيتيپ يؤرأپ باشلاماق ، پاتدئق ـ پوتدوق اديپ يؤره جـِك بوُلماق ، چالا يؤرأپ باشلاماق . اوُنگا يؤرجـِن ـ يؤرجـِن ادِن ، ديل اؤورِدِن كيم ؟

يووونماق

يووونماق

يووونماق :اؤزۆنگي سوو بیلـِن يووماق ، آراسسالاماق . يۆزۆنگدِن يۆز گۆجۆك دوُيجاق ، يوونايسانگ بوُلمادئمي ؟! ـــ دييدی .

يوووندي

يوووندي

يوووندي :بير زات ( غاپ ـ چاناق ) يوولاندان سوُنگقئ غاليان خاپا سوو . . يازئنگ يوووندئسي غئشا غاتئق ( ناقئل ) .

يوووش

يوووش

يوووش :بوُت . سووونگ ايچينده بيتيأن اؤسۆمليگينگ بير گؤرنۆشي . غولمان سئيا باتئرئلان يوووش غالامي الينه آلدي .

يوووسغا

يوووسغا

يوووسغا : ــ اۆستۆنده مـِييت غوُيلوپ يوووليان زات ، يوولاندا یئغنالان خاپا . اوُنونگ رنگكي يوووسغادان غوُرقانئنگ يۆزي يالي دئم آقدي . ــ ديال . گـِوُمتريك فيگورا گؤرنۆشينده غومدان غالدئرئلان تۆممـِک .

يوووجي

يوووجي

يوووجي : بير زاتدان كيري ، خاپاني سوو بیلـِن يوووپ آيرئجي ، آيئريان ، آراسسالايان (‌ آدام ) . انه ليگيم گـِییم يوووجي بوُلوپ ايشلـِيأردي .

يوووتماق

يوووتماق

يوووتماق :‌بوُقورداق موسكول لاري نئنگ حرِکـِتي بیلـِن بير زادي غئزئل اؤدِكدِن گچيرمـِک . اوُل آغزئنا سالان نانئني يوووتدي . لبظينگي ( وادانگي ) يوووتماق : بير زادي يرينه يتيرمـِزليك ، وادانگدا تاپئلمازلئق ، آلداماق . آق پاتئشا اؤز لبظيني يوووتدي . غئل يووودان يالي بوُلماق : سر. غئل . ير يوووتماق : يوُق بوُلماق ، […]

يوونوق سئز

يوونوق سئز

يوونوق سئز :گپي ـ سؤزي يرليك سيز ، مازاسئز ، گپده ـ سؤزده يرليك سيز اؤنگه دۆشيأن ، اوتانچ ـ حاياسئز ، باتنئق سئز ، صابئرسئز ، ينگيل . اوُل سوووق ، دوزسوز ، يوونوق سئز سؤزلـِري تيركـِشديريپ ، شوُل غئزئنگ آدئنا غوُشغئ بیلـِن ، خاط يازماغئني دوُوام اتدي .

يووماق

يووماق

يووماق : ــ خاپاني ، كيري سوو بیلـِن آراسسالاماق ، سوو بیلـِن تأميزلـِمـِک ، آيئرماق . ال ـ الي يووار ، ايكي ال بيريگيپ ، يۆزي يووار ( ناقئل ) . ــ گؤچ. م. آيئرماق ، آقلاماق ، گۆنأدِن چئقماق ، گۆنأسيز اتمـِک ، گۆنأسيز بوُلماق . انتـِك خالق اؤنگۆنده بوُلان خئياناتئمي من اؤز اليم […]

يوومارلاماق

يوومارلاماق

يوومارلاماق :گۆنأسيز اتجـِك بوُلوپ چالئشماق ، گۆنأنينگ اۆستۆني ياپماق ، عايئبـئنگ اۆستۆني باسئرماق ، آقلاجاق بوُلماق . اوُنونگ يتـِرـ يتمـِز عايئبي نئنگ اۆستۆني اؤرتمـِک ، يوومارلاماق يرينه ، غايتا غارئنجا يالي بير كيچي جيك زادي پيل اديپ گؤرکـِزيپدي .

يوودونماق

يوودونماق

يوودونماق :يوووتماق دويغوسي بیلـِن بوُقورداق موسكول لارئني حرِکـِت لـِنديرمـِک . يوُلاغچي لارئنگ كنتلـِوۆك لـِري نينگ آراسئندا يوودونماغا تۆيكۆليك غالمادي .

يوودوم

يوودوم

يوودوم :يوودولاندا بوُقورداق موسكول لاري نئنگ بير گزِکكي حرِکـِتي . بير يوودوم : آزاجئق ، بیرنـِمه .

يوودارها

يوودارها

يوودارها :[ يوودارها : ] ، هر بير زادي يووودئپ بيليأن ميفيكي یئلان ، دوُيمازـ دوُلماز ، آچ گؤز . اوُل حاجي مليك يووادارهانئنگ گرِگي ـ ده شوُلدي !

يووخا

يووخا

يووخا :[ يووخا :] ، هر هیلی بوُلوپ دوران ، سوووم سئز ، سووجوق . يووخا پري نينگ يالانگاچ آدام يالي بوُلماغئ ـ دا مۆمـِکين .

يووان

يووان

يووان : ــ دوزي آز، آز دوز آتئلان، دوزي نوُرماسئندان كم بوُلان . یووان ناهار. ــ گؤچ . م . اؤزۆني آلئپ بارشي ينگيل بوُلان ، سؤزي اوغورسئز، سؤزي باتنئق سئز ، سؤزي ماني سئز ، ينگيل كلله . اوُنونگ گپي ـ سؤزي يووان گؤرۆنيأر .

يوواش ـ يوواش

يوواش ـ يوواش

يوواش ـ يوواش :آسسا ـ آسسا ، كم ـ كمدِن ، آزـ آزدان ، هوُولوقمان . آداملار يوواش ـ يوواشدان اؤيلي ـ اؤي لـِرينه دارغاشئپ باشلادي لار .

يوواشاماق

يوواشاماق

يوواشاماق :پسـِلمـِک، كمـِلمـِک ، ائنجالماق ، كؤشـِشمـِک ، غوُوشاماق . آلدئم ـ برديمه سالئپ دوران يل سوُنگا باقا بير آز يوواشادي .

يوواش

يوواش

يوواش : ــ سسي غاتي بوُلمادئق ، پس سسلي ، پس سس بیلـِن ، سسي گۆيچلي بوُلمادئق ، چالا . اگنينده غوُشاسي ، يوواش هينگ لـِنيأر ، اوُوازاسي تؤوه رِکده يانگلانيار. ــ اۆمسۆم ، سس سيزـ اۆينسۆز . اوُل بير يوواش آدامدي . ــ آسسا ، خایال . من يوواش يؤرأپ گيتمـِلي بوُلدوم .

يووا

يووا

يووا :بوُت . آجئمتئق طاغاملي ايییليان ياز اوُتي . اوُل آينا بیلـِن يووا چؤپلـِمأگه گيدِنيني گؤزۆنينگ اؤنگۆندِن گچيردي .

يوموق

يوموق

يوموق :سبشيريلـِن ، بيري ـ بيرينه دگريليپ غئسئلان ، ياپئق ، يوملان . آيئنگ ياغتئسي اوُلارئنگ يوموغراق گؤزلـِريني ائشئق لاندئرياردي .

يوموش

يوموش

يوموش : ــ بيرينه تابشئرئلان ايش ، يرينه يتيرمـِک ليگه ائنانئلان ، يرينه يتيرمـِک ليگه بللـِنـِن ، نیّـِت لـِنـِن ايش . سانگا تابشئرئليان يوموش اولئ ايش دير . ــ اوُقووچي لارا بريليأن تابشئرئق ، گؤنۆكمه . يوموش اوُغلاني : تابشئرئغئ ، ايشي يرينه يتيرمأگه يتيشـِن اوُغلان ، هميشه يوموش بويروليان يتگينجـِك ، تابشئرئغئ بوُلشي يالي […]

يومورماق

يومورماق

يومورماق : ــ يئقماق ، وِيران اتمـِک ، آشاق لئغئنا ، ايچ طاراپئنا يئقماق ، چؤكـِرمـِک ، دارغاتماق ، خاراباچئلئغا اؤوۆرمـِک . ــ گؤچ . م . يئقماق ، وِيران اتمـِک ، آغدارماق ، دارغاتماق ، يوُق اتمـِک . واخ ، کأشكي منينگ غارغئشئم اوُنونگ باشئنئ يومورسادي !

يومورتغا

يومورتغا

يومورتغا :توُووغئنگ ، غوشلارئنگ ، غوزلايان داشي غابئقلي زادي ، توُخومي . اجه سي ايكي سانجاق بيشـِن يومورتغاني اؤنگۆنده غوُيدي .

يومماق

يومماق

يومماق :آچئق بير زادي ياپماق ، سبشيرمـِک ، اپمـِک . اوُل گؤزلـِريني يومدي . گؤز يومماق : ــ آرادان چئقماق ، اؤلمـِک . ــ سر. گؤز . گؤز يوموپ ـ آچاسي سالئم : سر. گؤز .

يوملوقماق

يوملوقماق

يوملوقماق :بير طاراپا گيتمـِک ، اوغراماق ، يۆزۆنگ اوغرونا گيتمـِک ، بير طاراپا انگمـِک . آلجئرانگنگي لئق بیلـِن غاپا باقان يوملوقدي .