يومجوق لاتماق

يومجوق لاتماق

يومجوق لاتماق :يوموپ كيچـِلتمـِک ، چينگريليپ سرِتمـِک . اوُل آنگئردان گله ـ گلمأنه چوقاناق گؤزلـِريني يومجوق لادئپ باشلادي .

يوبيلـِي

يوبيلـِي

يوبيلـِي : ــ آيراتئن آدامئنگ يا ـ دا ادارانئنگ ايشلـِري نينگ بللـِنيپ گچيلمـِلي یئل لئغئ . ماغتئم غولي نئنگ یئل لئق يوبيلـِيي . ــ بللـِنيپ گچيلمـِلي یئل لئغئ بايرام اتمـِک ليك .

يـِورِي لـِر

يـِورِي لـِر

يـِورِي لـِر :اوُروُپا ، آزييا و آمريکا يورت لارئندا ياشايان ، بير نأچه داغئنئق توُپارلاردان عئبارات ، سميت ديل لـِر ماشغالاسئنا دگيشلي بوُلان خالق ، موسایئ لار . سيزينگ اۆچين هممه لـِر يوُلداش ـارمـِني لـِرده، يـِورِي لـِرده .

يوغروم

يوغروم

يوغروم :بير زادي باسئپ ، غئسئپ ، غارجاشدئرئپ ، اوُوقالاپ يومشاق ماسسا اؤوۆرمـِک ، يومشاق اتمـِک پروُسه سي ، يوغرولئش . يوغرومي يتمـِديك : ــ يتـِرليك يوغرولمادئق. ــ اوُنگات بوُلمادئق ، اوُنگات ايشلـِنمـِديك ، غئزئق سئز ، غوُوشاق . يوغرومي يتمـِديك خامئر .

يوُغئنلي ـ اينچه لي

يوُغئنلي ـ اينچه لي

يوُغئنلي ـ اينچه لي :[ يوُغئ : نلي ـ اي : نچه لي ] ، ــ آراسئندا يوُغئني و اينچه سي بار بوُلان ، يوُغئن و اينچه غاتئشئقلي . ــ کأ يوُغئن ، کأ اينچه ، هم يوُغئن ، هم اينچه ( سس حاقدا ) .

يؤنگكـِمه

يؤنگكـِمه

يؤنگكـِمه :گرام . آدلارئنگ سوُنگونا دگيشلي غوُشولمالار غوُشولئپ ، بير زادئنگ كيمه ، نأمأ دگيشلي ديگيني گؤرکـِزيپ گليأن گرامماتيك کأتـِگوُرييا . آدلار يؤنگكـِمه بیلـِن اۆيتگأنينده ، دگيشلي ليگي آنگلاديارلار .

يؤنتـِم

يؤنتـِم

يؤنتـِم : [ يؤ : نتـِم ] ، ــ چالا گؤريأن ، غوُوي گؤرمـِيأن . غارلي اؤزۆنينگ يؤنتـِم گؤزلـِريني اوُن ـ اوُن بأش أديم آرا داشلئغا باقا ديكدي . ــ دوُغوملي دأل ، سؤلپي ، تۆرکأنا ، سادا . بيزينگ ساقچي لارئمئز يؤنتـِم ، وۆشي بیلـِن جوُممي غوُلتوغئ تۆپـِنگلي اوقلاپ ياتيارلار . يؤنتم اينگنگه : […]

يۆورۆك

يۆورۆك

يۆورۆك :سر. یئلدام . يۆورۆك يارئشدا بللي ، نامارت تاباقدا ( ناقئل ) . ایت يۆورۆگين تيلكي سؤيمـِز ، غاملي كيشي گۆلكي سؤيمـِز ( ناقئل ) . يۆورۆك ال لـِر : چالاسئن حرِکـِت اديأن ، ايشلـِيأن ال .

يۆوسه

يۆوسه

يۆوسه :تيكين تيكيلـِنده بارماغئنگ اوجونا گـِيديريليأن، تلتيندِن، غايئشدان اديليأن يا ـ دا متال انجام . اوُل يۆوسه سيني اؤتۆريپ ، كشده اتمأگه اوُتوردي .

يۆوۆرتمـِک

يۆوۆرتمـِک

يۆوۆرتمـِک :‌دوُقاماق اۆچين ارشي گريپ ، دوُقما تايیارلاماق . اولي بير زات هم دأل ـ له ، خالچاجئق يۆوۆرتجـِك . گؤوۆن يۆوۆرتمـِک :‌ سر. گؤوۆن .

يۆوۆرجي

يۆوۆرجي

يۆوۆرجي :گلين ماشغالانئنگ اؤز آدامسي نئنگ اركـِك دوُغانئنا غارئنداشلئق تايدان بريأن آدي . منی اؤز يۆوۆرجيمه داقدي لار .

يوُرغوت

يوُرغوت

يوُرغوت :دۆيشۆنگ و ش. م. مانئسي نئنگ دۆشۆنديرمه سي ، طألـِي . بو دۆيشۆنگ يوُرغودئني اؤزۆنگ آيدايماسانگ ، مندِن ـ أ يوُران يوُق .

يوُرتماق

يوُرتماق

يوُرتماق :‌ائلغاپ گيتمـِک ، يۆوۆرمـِک ، چالت يؤره مـِک . كؤپ يوُرتان بير تايار ( ناقئل ) . يوُرتان اوُزار ، ياتان توُزار ( ناقئل ) .

يۆنگ

يۆنگ

يۆنگ :حايوان لارئنگ دريسي نينگ اۆستۆندأكي يومشاق تۆي اؤرتۆگي . كؤتـِك گۆيچلي بوُلسا ، يۆنگ غازئق يره گيدِر ( ناقئل ) . يۆنگ ساقغال بوُلماق :‌ باشغا بيري اۆچين كيشي نينگ اؤنگۆنده يالانچي بوُلماق ،‌ بيريني آلداپ ماسغارا بوُلماق . يأ ، بو ـ ها اوُنگارجاق ـ اوُو ، بيزي يۆنگ ساقغال اتجـِك ـ اوُو […]

يۆزۆغارا

يۆزۆغارا

يۆزۆغارا : ــ عومومئ عاداتي ، يؤرِلگأني بوُزان ، گۆنأ ايش ادِن ، عايئيپلي ، اتميشلي . صوُپي عایالئنگ اؤنگۆنده يۆزۆغارا بوُلدئ . ــ بيرينه کأيه ليپ آيدئليان سؤز . حارام ، يۆزۆغارا .

يۆزۆك

يۆزۆك

يۆزۆك : ــ بزگ اۆچين بارماغا اؤتۆريليأن ، كۆمۆش يا ـ دا غئزئلدان ياساليان، غاشلي يا ـ دا غاش سئز حالقا . آلتئن يۆزۆگي باردي . ــ گؤچ . م . چاقغئ ، يۆزۆك و ش . م . زات گيزلـِنيپ ، ايكي طاراپ بوُلوپ كؤپچۆليك لـِيين اوُيناليان اوُينونگ آدي ، كچه ـ كچه . […]

يۆزين

يۆزين

يۆزين : [ يۆزي : ن ] ، يۆزۆنگي ، گؤورأنگي آشاق لئغئنا اديپ آرقان دأل ، يۆز طاراپئنگ اۆستۆنه . يۆزين ياتماق . يۆزين سالماق : اؤرأن غاتي چاپئپ گيتمـِک ، آياق آلدئغئنا چاپماق ، آت سالماق . غويروغئني جايتاردئپ ، يۆزين سالئپ اؤتا گيتدي . يۆزين دۆشمـِک : بتـِرينه توتماق ، آشا گچمـِک […]

يۆك

يۆك

يۆك : ــ يۆك لـِمـِک اۆچين، اولاغا اورماق اۆچين تاييار اديليپ غوُيلان زات، خارئد . يۆك اگريسي اوزاق گيتمـِز ( ناقئل ) . ــ اؤيۆنگ دولوندا غالدئرئلئپ غوُيلان يوُرغان ـ دۆشك . ــ گؤچ . م . عاذاپ ، جبير ، جپا . دورموشئنگ آغراملي يۆكی . يۆكه ورديش : يۆك يۆكلـِنمأگه ، يۆك اورولماغا […]

يوُدا

يوُدا

يوُدا :[ يوُ : دا ] ، آدامئنگ يا ـ دا حايوانئنگ كؤپ غاتناو اتمـِگي نتيجه سينده عمـِله گلـِن اينچه جيك يوُلجاغاز . يوُدا ائزلاسانگ يوُلا بارار، يوُلي ائزلاسانگ ، ايله ( ناقئل ) .

يوُرغالاماق

يوُرغالاماق

يوُرغالاماق : يوُرغاسئنا گيتمـِک ، يوُرغا گزِري بیلـِن گيتمـِک . دوُر آلاشا کأکیلیک يالي يوُرغالاپ باريار .

يوُرونجا

يوُرونجا

يوُرونجا :بوُت . مال اييميتي اۆچين اكيليأن نأزيك بالداقلي ، كيچي جيك ياپراقلي، ماوي گۆللي اؤسۆمليك ، اوُت .

يوُزولماق

يوُزولماق

يوُزولماق : اسره مـِک ليگي غالماق ، اسره مـِک ليك دوُوري تامام لانماق ( اركـِك حاقدا ) . اركـِك يوُزولئپ دئر.

يوُغالماق

يوُغالماق

يوُغالماق :[ يوُ : غالماق ] ، ــ يوُق بوُلوپ گيتمـِک ، يوُق بوُلماق ، ييتيريم بوُلماق ، ييتمـِک . ويزانتييا ايمپـِريياسئندا ـ دا غول اِيه چيليكلي غورلوش كم ـ كمدِن يوُغالئپ اوغراپ دئر. ــ گؤچ. م. آرادان چئقماق ، وپات بوُلماق ، اؤلمـِک .

يوُغسا

يوُغسا

يوُغسا : غارشي لئق و شرط گؤرکـِزيان باغلایجي كؤمـِکچي سؤز . آي ، اوروش زئيان اتدي ـ ده ، يوُغسا من اوُقاپ يوُقاري بيليم آلجاقدئم .

يوُرغان

يوُرغان

يوُرغان : ياتئلاندا اۆستۆنگه اؤرتمـِک اۆچين آراسئنا پامئق ، يۆنگ ، يلـِك سالنيپ تيكيلـِن كؤرپه ، اؤرتۆك .

يوُغناس

يوُغناس

يوُغناس : ــ بیرنـِمه يوُغئن ، يوُغئنراق . ــ بیرنـِمه سميز ، چيشيك ، سميزرأك . اوُل سوُلدات لارئنگ بيري اوزئن ، يوُغناسدي . ــ يوُغئنراق چئقئان ، پس أهـِنگده يانگلانيان ( سس حاقدا ) . ييگيدينگ سسي غئز سسيندِن خاص يوُغناسدي .

يوُغئن

يوُغئن

يوُغئن : [ يوُغئ : ن ] ، ــ ديامـِتري هم ـ ده ايني اولي بوُلان ، اينچه بوُلمادئق . باهار بير غاپدالداقئ يوُغئن سۆتۆنه گؤزلـِريني ديكدي . ــ اتلي ـ غانلي ، سميز ، چيشيك . ــ پس ، خاص يوُغناس ( سس حاقدا ). خال ناظار يوُغئن ، غئرئلجئق سس بیلـِن حمله اوردي […]

يوُرماق

يوُرماق

يوُرماق : ، ــ دۆيشي كسگيت لـِمـِک ، دۆشۆنديرمـِک ، يوُرغودئني آيتماق . ــ حاساپ اتمـِک ، حاساپلاماق ، بير زاتدان گؤرمـِک . اكزامـِندِن گچيپ بيلمـِگيني آرتئق يوُق زاتلارا يوُردي .

يوُرغا

يوُرغا

يوُرغا : ــ اساسان آتئنگ بير واغتدا اؤنگ و ائزقئ ساغ آياق لارئني هم ـ ده اؤنگ و ائزقئ چپ آياق لارئني آتئپ يؤريشي نينگ بير گؤرنۆشي . ــ يوُرغالاپ چاپيان آت . خال ناظارئنگ يوُرغاسي اِيـِرلـِندي .

يوُغناماق

يوُغناماق

يوُغناماق : ــ يوُغئن بوُلماق ، دۆيبي ، گؤورۆمي اولالماق . چئنار هم گۆنده ايكي اسسه يوُغناپ دئر . ــ سمره مـِک . اوُل يوُغناپ دئر .

يۆك لـِمـِک

يۆك لـِمـِک

يۆك لـِمـِک : ــ بير زادا يۆك اورماق ، يۆك باسماق. ــ گؤچ . م . بيرينه بير زادي يرينه يتيرمـِگي تابشئرماق ، بير زادي اتمأگه بوُرچلي اتمـِک . اۆستۆنه يۆك لـِمـِک: بير ايشي يرينه يتيرمـِگي بيرينه تابشئرماق. تؤهمـِت يۆك لـِمـِک : سر. تؤهمـِت . گۆنأ يۆك لـِمـِک : سر. گۆنأ .

يۆك لـِتمه

يۆك لـِتمه

يۆك لـِتمه : يۆك لـِتمه درِجه سي ـــ گرام . ـــ حرِکـِتينگ سؤزلـِمينگ اِيه سي طاراپئندان اديليأن ، اوُنونگ بويورماغئ ، تابشئرماغئ بوُيونچا باشغا بيري طاراپئندان اديليأن ديگيني آنگلاديان ايشليك فوُرماسي .

يۆز

يۆز

يۆز : ، 00 سانی نئنگ آدي و اوُنونگ موقداري . يۆز نامارت بير مردينگ يريني توتماز ( ناقئل ) . يۆز غوُيون تۆكـِنر ، يۆزۆغارالئق تۆكـِنمـِز ( ناقئل ) . يۆز باشلي اؤي : يۆز ساني اوغئ بار بوُلان اؤي . آصلئندا ، يۆز باشلي ، دؤرت غانات غاراجا اؤي آرتئغئنگ اجه سينه انايي […]

يۆزباشي

يۆزباشي

يۆزباشي : كؤن . س . يۆز آدامدان عئبارات بوُلان غوُشون بؤلۆمي نينگ يوُلباشچئسي . عزيز اوُني آتلي لاري نئنگ ايچيندِن آغتارتدي ، اوُن باشي ، يۆزباشي لاردان سوُرادي .

يۆزبه ـيۆز

يۆزبه ـيۆز

يۆزبه ـيۆز :غارشئما ـ غارشي ، يؤزلـِري بيري ـ بيرينه غابات بوُلان ، غارشئداش . دوشمان بیلـِن يۆزبه ـ يۆز دوروپ آتئشماغئ اونوتما .

يۆز گؤرۆجي

يۆز گؤرۆجي

يۆز گؤرۆجي : طاراپگؤي ليك اديأن ، يۆز گؤرۆپ ايش سالئشيان ، هممه لـِره دنگ گؤز بیلـِن سرِتمـِيأن . يۆزگؤرۆجي آدام .

یۆرِک

یۆرِک

یۆرِک : ، آنات . ــ موسكول خالتا شكيلي مركـِزي غان آيلانئش اوُرگاني . داغدان آرقاسي بوُلانئنگ داشدان يۆرِگي بوُلار ( ناقئل ) . ــ بير يرينگ يا بير زادئنگ اينگ اساسي يري ، مركـِزي . موُسكوا سوُوِت سوُيوزي نئنگ يۆرِگي دير . ــ گۆيچ ـقووّات ، غايرات . اوُنونگ آيديان زادئني ادايمأگه یۆرِک گرِک […]

یؤنه کـِی

یؤنه کـِی

یؤنه کـِی : [ يؤ : نه كـِي ] ، ــ دۆشۆنمـِگي قئن بوُلمادئق ، آنگسات ، سادا . یؤنه کـِی سؤزلـِر . ــ اولومسي دأل ، آچئق گؤوۆنلي ، كيچي گؤوۆنلي ، سادا . بيز بير یؤنه کـِی آداملاردئرئس ، شؤهراتلي خانئم ! ــ بـِیله کی لـِردِن تاپاووت لانمايان ، بـِیله کی لـِردِن اۆيتگـِشيك […]

يؤنه ليش

يؤنه ليش

يؤنه ليش : [ يؤ : نه ليش ]، يؤنه ليش دۆشۆم ـــ ” كيمه ؟ نأمأ ؟ ” دییـِن سوُراغ لارا جوُغاپ بوُليان دۆشۆم.

طاراپئ هایسئ ، بيلـِر يالي دأل .@ ــ كؤمـِکچي سؤز روُلوندا

طاراپئ هایسئ ، بيلـِر يالي دأل [email protected] ــ كؤمـِکچي سؤز روُلوندا

طاراپئ هایسئ ، بيلـِر يالي دأل . ــ كؤمـِکچي سؤز روُلوندا : غوشلار هوُوانئنگ يۆزۆنده غايياردي . يۆز برمـِک : هاجئق ـ هوجوق اتمـِک ، غوُوي قابول اتمـِک ، غوُلداماق . اوُل بيزينگ يۆز برِنيميزه بگـِندی . يۆز اوُتدان ائسسي : يۆزۆنه گليپ بيلمـِزليك ، يۆزۆنه آيدئپ بيلمـِزليك . يۆز اورماق : بير ايشه گيريشمـِک، […]

يؤنه ـمؤنه

يؤنه ـمؤنه

يؤنه ـمؤنه :[ يؤ : نه ـ مؤ : نه ] ، اِيله ـ بـِيله ، آز ـ اوُولاق ، كيچي ـ كيريم . اوُنونگ يوُلباشچئ لئق اديأن غورلوشئغئ ـ دا يؤنه ـ مؤنه دأل .

يؤوسـِل لـِمـِک

يؤوسـِل لـِمـِک

يؤوسـِل لـِمـِک : ــ اؤزۆنينگ گۆنأکأرديگيني ، پيكري نينگ نأدوُغرودئغئني بيليپ غوُوشاپ باشلاماق ، اؤز پيكيريندِن دأنيپ باشلاماق . ــ آزالئپ باشلاماق ، آزالئپ ، گيديشيپ ، دارغاشئپ باشلاماق ، سايپال لاماق.

يۆپ

يۆپ

يۆپ : ــ يۆنگدِن ، چؤپۆردِن و ش . م . ايشيليپ ، يۆك ، مال ـ غارا دانگماق اۆچين اولانئليان باغ ، طاناپ . ايكي كۆلتـِم غارا يۆپ . ــ خالي دوُقاماق اۆچين يۆنگدِن اگريلِن ساپاق ، اريش . يۆپ سيز دانگماق :‌ وادا بريپ ، واغتئندا گلمـِزليك ، كؤپ غاراشدئرماق . يۆپۆنينگ اۆستۆنده […]

یۆپـِک

یۆپـِک

یۆپـِک : ــ يؤريته ساقلانيان غورچوغئنگ پيله سيندِن عمـِله گليأن اؤنۆم . يۆپـِگي ساقلاماسانگ ، يۆنگ بوُلار ، گؤزِلي ساقلاماسانگ ، گۆنگ ( ناقئل ) . ــ یۆپـِکدِن اديلـِن ، یۆپـِکدِن تاييارلانان. يوقا یۆپـِک كؤينـِكلي بير غئزئنگ ال بولايان لئغئ گؤرۆندي . یۆپـِک چكمـِک :‌ پيلأني غاينادئپ اوچ آلماق ، يۆپـِگي غازاندا غاينادئپ ايلكينجي گزِک […]

يۆپـِگينگ اوچلي

يۆپـِگينگ اوچلي

يۆپـِگينگ اوچلي :یۆپـِک چكيجأ ـــ ايشينگ شوُولي بوُلسون ـــ دییـِن مانئدا آيدئليان آنگلاتما . مئرات اوُغول نور اجأ ـــ يۆپـِگينگ اوچلي بوُلسون ! ـــ دییـِنده ، اوُل هم ـــ دؤولـِتينگ گۆيچلي بوُلسون ! ـــ ديييپ جوُغاپ بردي.

يۆپلۆك

يۆپلۆك

يۆپلۆك : ماتا ، خالي و ش . م . دوُقاماق ، بير زات تيكمـِک اۆچين پامئقدان ، اريشدِن اگريليپ تاييارلانان اؤنۆم ، ساپاق . عایالئم يۆپلۆك اگيريأر .

يؤريش

يؤريش

يؤريش : [ يؤري : ش ] ، آياق باسئش ، يؤره مـِک تأري ، أديم اوروش . غئر آتئنگ ييگريمي دؤرت دۆرلي يؤريشي باردي .

يۆك لـِنمـِک

يۆك لـِنمـِک

يۆك لـِنمـِک : ــ يۆك اورولماق، يۆك لـِنيپ غوُيولماق، يۆك باسئلماق. ــ گؤچ. م. بير زادئنگ يرينه يتيريلمـِگي تابشئرئلماق ، بير زادي اتمأگه بوُرچلي اديلمـِک .