يوواشاماق

يوواشاماق

يوواشاماق :پسـِلمـِک، كمـِلمـِک ، ائنجالماق ، كؤشـِشمـِک ، غوُوشاماق . آلدئم ـ برديمه سالئپ دوران يل سوُنگا باقا بير آز يوواشادي .

يوواش ـ يوواش

يوواش ـ يوواش

يوواش ـ يوواش :آسسا ـ آسسا ، كم ـ كمدِن ، آزـ آزدان ، هوُولوقمان . آداملار يوواش ـ يوواشدان اؤيلي ـ اؤي لـِرينه دارغاشئپ باشلادي لار .

يووان

يووان

يووان : ــ دوزي آز، آز دوز آتئلان، دوزي نوُرماسئندان كم بوُلان . یووان ناهار. ــ گؤچ . م . اؤزۆني آلئپ بارشي ينگيل بوُلان ، سؤزي اوغورسئز، سؤزي باتنئق سئز ، سؤزي ماني سئز ، ينگيل كلله . اوُنونگ گپي ـ سؤزي يووان گؤرۆنيأر .

يووخا

يووخا

يووخا :[ يووخا :] ، هر هیلی بوُلوپ دوران ، سوووم سئز ، سووجوق . يووخا پري نينگ يالانگاچ آدام يالي بوُلماغئ ـ دا مۆمـِکين .

يوودارها

يوودارها

يوودارها :[ يوودارها : ] ، هر بير زادي يووودئپ بيليأن ميفيكي یئلان ، دوُيمازـ دوُلماز ، آچ گؤز . اوُل حاجي مليك يووادارهانئنگ گرِگي ـ ده شوُلدي !

يوودوم

يوودوم

يوودوم :يوودولاندا بوُقورداق موسكول لاري نئنگ بير گزِکكي حرِکـِتي . بير يوودوم : آزاجئق ، بیرنـِمه .

يوواش

يوواش

يوواش : ــ سسي غاتي بوُلمادئق ، پس سسلي ، پس سس بیلـِن ، سسي گۆيچلي بوُلمادئق ، چالا . اگنينده غوُشاسي ، يوواش هينگ لـِنيأر ، اوُوازاسي تؤوه رِکده يانگلانيار. ــ اۆمسۆم ، سس سيزـ اۆينسۆز . اوُل بير يوواش آدامدي . ــ آسسا ، خایال . من يوواش يؤرأپ گيتمـِلي بوُلدوم .

يوموش

يوموش

يوموش : ــ بيرينه تابشئرئلان ايش ، يرينه يتيرمـِک ليگه ائنانئلان ، يرينه يتيرمـِک ليگه بللـِنـِن ، نیّـِت لـِنـِن ايش . سانگا تابشئرئليان يوموش اولئ ايش دير . ــ اوُقووچي لارا بريليأن تابشئرئق ، گؤنۆكمه . يوموش اوُغلاني : تابشئرئغئ ، ايشي يرينه يتيرمأگه يتيشـِن اوُغلان ، هميشه يوموش بويروليان يتگينجـِك ، تابشئرئغئ بوُلشي يالي […]

يوووندي

يوووندي

يوووندي :بير زات ( غاپ ـ چاناق ) يوولاندان سوُنگقئ غاليان خاپا سوو . . يازئنگ يوووندئسي غئشا غاتئق ( ناقئل ) .

يوووسغا

يوووسغا

يوووسغا : ــ اۆستۆنده مـِييت غوُيلوپ يوووليان زات ، يوولاندا یئغنالان خاپا . اوُنونگ رنگكي يوووسغادان غوُرقانئنگ يۆزي يالي دئم آقدي . ــ ديال . گـِوُمتريك فيگورا گؤرنۆشينده غومدان غالدئرئلان تۆممـِک .

يؤنـِلمـِک

يؤنـِلمـِک

يؤنـِلمـِک : [ يؤ : ‌نـِلمـِک ] ، بير طاراپا اوغراماق ، بير اوغرا گيتمـِک ، بير اوغرا يؤره مـِک . اوُل ساقغالئني سئپاپ ، اؤز اؤيۆنه باقان يؤنـِلدي .

يؤنه

يؤنه

يؤنه :[ يؤ : نه ] ، ــ موغت ، پولسوز ، پشگـِش . بو كيتابي من سانگا يؤنه بريأرين. ــ كـِيپينه ، پـِي واغتئنا ، بي درِك ، سبأپ سيز . اوُنونگ گيزلـِنيپ دورماغئ يؤنه يردِن دأل دير. ــ “امما ، ولي” دییـِن ماني لاري آنگلاديان ، غارشی لئغئ گؤرکـِزيأن باغلايجي . يؤنه ولي […]

يؤرۆلگـِن

يؤرۆلگـِن

يؤرۆلگـِن : مد. دئرناغئنگ دۆيبۆندِن دؤمۆپ چئقیان ييتي آغئرئلي چئقوو ، يارا. بارماغئما يؤرۆلگـِن چئقدي .

يؤره مـِک

يؤره مـِک

يؤره مـِک : ــ انديغان أديم أديپ حرِکـِت اتمـِک ، يوُل گچمـِک . يوُلي يؤران ينگـِر ، ايشي ياپئشان ( ناقئل ). ــ حرِکـِته گلمـِک ، ايشلأپ باشلاماق، ايش لـِمـِک . اوُتلي يوواش ـ يوواشدان يؤرأپ اوغرادي . ــ گؤرکـِزيلـِن اوغور ، دۆزگۆن بوُيونچا حرِکـِت اتمـِک . سنينگ بللأن يوُلونگ بیلـِن دۆز يؤرأپ ، واطانمئزي […]

يؤريته

يؤريته

يؤريته : [ يؤري : ته ] ، ــ بير زات اۆچين آيراتئن نیّـِت لـِنـِن ، آيراتئن بير ماقصات اۆچين گؤنۆكديريلـِن . اوُل يؤريته سالنان گينگ ياغتي جايدا ياشايار . ــ دينگه بير زات اۆچين ، آيراتئن . گلين ادين ، توُي ات باقالي ، اوُنسوُنگ يؤريته گلأيـِريس ـــ دييشيپ گيتدي لـِر .

يووونماق

يووونماق

يووونماق :اؤزۆنگي سوو بیلـِن يووماق ، آراسسالاماق . يۆزۆنگدِن يۆز گۆجۆك دوُيجاق ، يوونايسانگ بوُلمادئمي ؟! ـــ دييدی .

يؤرجـِن ـ يؤرجـِن

يؤرجـِن ـ يؤرجـِن

يؤرجـِن ـ يؤرجـِن :يؤرجـِن ـ يؤرجـِن ( بوُلماق ) اتمـِک ـــ يانگي آياق بيتيپ يؤرأپ باشلاماق ، پاتدئق ـ پوتدوق اديپ يؤره جـِك بوُلماق ، چالا يؤرأپ باشلاماق . اوُنگا يؤرجـِن ـ يؤرجـِن ادِن ، ديل اؤورِدِن كيم ؟

يوووش

يوووش

يوووش :بوُت . سووونگ ايچينده بيتيأن اؤسۆمليگينگ بير گؤرنۆشي . غولمان سئيا باتئرئلان يوووش غالامي الينه آلدي .

يؤرگۆنلي

يؤرگۆنلي

يؤرگۆنلي :كؤپ توتوليان ، كؤپ اولانئليان ، كؤپ آغزاليان . غارانئنگ ” باتئر ” لاقامئندان چوُماق لاقامي خالق آراسئندا خاص يؤرگۆنلي دير .

يؤرِلگه

يؤرِلگه

يؤرِلگه : ــ كؤنه ـ دِن دأپ بوُلوپ غالان دسسور ، قادا ـ قانون . ــ يوُلباشچئ لئق گؤرکـِزمه سيني بريأن اوغور ، آلنئپ بارئليان اوغور . شوُلارئنگ يؤرِلگه سي ، بلكي بيزينگ يالي هنيز أتمه سيني اؤورِنمـِديك گؤزسۆزلـِره ـ ده يوُدا بوُلار .

يؤرمـِک

يؤرمـِک

يؤرمـِک : كؤمـِکچي ايشليك فونكسيياسئندا ائسنئشئپ گليأن ايشليگي بیلـِن بيرليكده غئمئلدي نئنگ دوُواملي لئغئنئ ، چئلشئرئملي حأضیركي زاماني گؤرکـِزيأر . شاغال دوُست ، بار آيت ، شوُل غاررئجا عایال يالان سؤزلأپ ، آغزئنا گلـِنيني يانگراپ يؤرمه سين .

يؤرمه مـِک

يؤرمه مـِک

يؤرمه مـِک :‌ [ يؤ : رمه مـِک ] ، ماتانئنگ غئراسئني اۆست آشئر سانجئپ تيكمـِک ، غاپجاپ تيكمـِک . كؤينـِگي يؤرمه مـِک .

يؤرۆش

يؤرۆش

يؤرۆش : ــ غوُشونئنگ يا ـ دا فلوُتونگ يؤريته ماقصات بیلـِن بير اوغرا اديأن حرِکـِتي . پئيادا غوُشون يؤرۆشه چئقدي. ــ بیری نینگ اۆستۆنه اديليأن حاربي حرِکـِت . شوُل باشاغاي لئق اينگليس لـِرينگ يؤرشۆني تسديردي . ــ غوراماچئلئقلي اديليأن چئقئش ، گؤرِش . مدِني يؤرشه يارئش غورالئنگ، اوُبالارا طاراپ دوُغري يؤرألينگ. خاچلي يؤرۆش لـِر : […]

يومرالماق

يومرالماق

يومرالماق :چيش گؤرنۆشينده توُغالاغراق بوُلوپ دورماق ، يومري بوُلماق ، پؤكگـِرمـِک . اوُنونگ دۆوۆن لـِري يومرالان بارماق لاري باردئ .

يومرولماق

يومرولماق

يومرولماق : ــ دؤولۆپ يئقئلماق، آشاق لئغئنا چؤكـِن بوُلماق . وِيران بوُلماق، بوُزولماق . شوُل غالالار يومرولسا ، بلا باري دپ بوُلجاق. ــ گؤچ. م. يئقئلماق ، وِيران بوُلماق ، دارغاماق . يومرولدي ، يئقئلدي ظالئم لار تاغتي .

ينگيش

ينگيش

ينگيش : ــ اوروشدا، سؤوِشده دوشماندان اۆستۆن چئقئپ غازانئلان اۆستۆنليك . ــ ايشده ، زأحمـِتده ، هر هیلی اسپوُرت يارئش لارئندا غازانئليان اۆستۆنليك . ينگيش بايداغئ : ينگشينگ ، اۆستۆنليگينگ سيمووُلي . ينگيش دۆشۆمي : كيمي ؟ نأمأني ؟ دییـِن سوُراغ لارا جوُغاپ بوُليان دۆشۆم.

ينگيل

ينگيل

ينگيل : ــ آغئر دأل ، آغرامي آز بوُلان ، آغئر بوُلمادئق . ــ كؤپ زأحمـِت صارپ اديلمـِيأن، قئن بوُلمادئق ، آنگسات ، سادا ، یؤنه کـِی، ينگيل ـ يلپاي . بو مسـِلأني چئقارماق اؤرأن ينگيل. ــ گؤچ. م. آغراس دأل ، سالئقات سئز ، كلپـِنگ ، گؤتـِريم ( آدام حاقدا ) . ينگيل آدام […]

ينگيل كلله

ينگيل كلله

ينگيل كلله :عاقئلي آز ، عاقئل سئز ، كم عاقئل . اوُغول لارئني ساندان چئقاريان ، باللئم ، سنيگ شوُل ينگيل كلله دأدِنگ !

ينگيل ـ يلپاي

ينگيل ـ يلپاي

ينگيل ـ يلپاي :[ ينگيل ـ يلپا : ي ] ، ــ سر. ينگيل . ــ چالا ، يۆزلـِي ، دۆيپلي دأل . ينگيل ـ يلپاي يارالي بوُلان لار باردي .

ينه

ينه

ينه : ــ ينه ـ ده ، باشغا ـ دا . ينه اۆچ مانات لئق خارئد آل .ــ ياماشغان ، تأزه ـ دِن ، غايتادان. ــ بوُلسا ـ دا ، دييسـِنگ هم ، غايتا . يالتاراق دييأيمه سـِنگ ، ينه ـ ده شوُنونگ آدامـِکأرچيليگي يامان دأل دير . ينأنگ ـ ينه سي بار: ينه ـ […]

ينه كي

ينه كي

ينه كي :گلجـِككي ، اينديكي . غالانئني بوُلسا ينه كي یئل لاردا حاساپ لاشار گيدِريس .

ينگنگه

ينگنگه

ينگنگه : ــ اؤزۆندِن اولي آغانگئنگ عایالي . ــ اؤزۆندِن ياشي اولي بوُلان نأتانئش عایالا يۆز توتولئپ آيدئليان سؤز . ينگنگه نأمه خابار ؟

ينگسـِكي

ينگسـِكي

ينگسـِكي :ينگسه طاراپداقئ، ائز طاراپدا بوُلان ، سئرت طاراپقئ ، ينگسه دأكي. بات بیلـِن اورلان شاپبئق اوُغلاني پئزئپ غوُيبـِردي .

ينگسه

ينگسه

ينگسه : ــ كللأنينگ ، كلله سۆنگكۆنينگ ائز طاراپئ ، آرقا طاراپئ . اوتولان ينگسه سيني غاشار ( ناقئل ). ــ بير زادئنگ آرقا طاراپئ ، ائز طاراپئ ، تئل . آيلارئنگ شادلئغنا بيلبيل هنگ اتدي، شوُل واغت ينگسه دِن بير گؤوره يتدي. ــ كؤمـِکچي سؤز روُلوندا : دوشمان لارئنگ ينگسه سينده بوُلان بير سؤوِشده […]

ينگسه ليك

ينگسه ليك

ينگسه ليك : ــ گلين ـ غئزلارئنگ ينگسه سينه داقئليان شلپه لي ، ياسي شايي . ــ كلله كي نينگ آتئنگ غولاقلاري نئنگ سئرتئندان آيلانيان يري، غايشي . اوُراز آتي نئنگ ينگسه ليگيني دۆزِلتدي .

ينگسيكچي

ينگسيكچي

ينگسيكچي :ايلده گؤرِن زادئني باشارسا ـ باشارماسا اتجـِك بوُليان ، دورنوق سئز حأصیّـِتلي، كلپـِنگ، دگدي . ينگسيكچينگكي يكه گۆن ، يتيپ بارسا يدي گۆن‌.

ينگله مـِک

ينگله مـِک

ينگله مـِک : ــ آغرامي كمـِلمـِک ، آغرامي آزالماق . غوراپ ينگله مـِک . ــ آنگسات لاشماق ، سادالاشماق ، یؤنه کـِی لـِشمـِک . ــ گؤچ. م. ینگیل کلله لیک اديپ باشلاماق ، سالئقات سئز بوُلوپ باشلاماق، سووجوق لاماق ، گؤتـِريلمـِک . مايسا اجأنينگ كيچي غئزي تأزه گۆل شو گۆن لـِر غاتي ينگلأپ دير . […]

يومروق

يومروق

يومروق :الينگ بارماقلاری يوملوپ توُغالانيان يري ، گؤرنۆشي ، بارماق لاري يوملان پنجه . بو دؤش ، بو يومروق اوُيناماغا گؤتـِريليأن دأل دير . يومروغا گيرمـِک : اوروشماق ، يومروق لاشماق ، بيري ـ بيرينگ غارشي سئنا فيزيكي گۆيچ بیلـِن هۆجۆم اتمـِک . يومروق اييمـِک : بيري طاراپئندان خوُرلانماق ، اورولماق ، ينجيلمـِک . يومروق […]

يوغرولماق

يوغرولماق

يوغرولماق : ــ باسئلئپ ، غئسئلئپ ، غارجاشدئرئلئپ ، اِيلـِنيپ ، يومشاق ماسسا اؤورۆلمـِک . يومشاق اديلـمـِک . خامئر يوغرولماق . ــ گؤچ . م . بللي بير حأصیّـِته اِيه بوُلماق ، گؤنۆكديريلمـِک . كمينأنينگ دؤرِدیجیلیگی نينگ اساسي آيراتئن لئغئ اوُنونگ اثـِرلـِري نينگ هۆجۆم اديجي ليك حأصیّـِتي بیلـِن يوغرولاندئغئ دئر .

يورت

يورت

يورت :[ يو : رت ] ، ــ اوُبانئنگ گؤچـِن و اوُتورئم اۆچين غوُنيان يري . يوردي بلـِت چاپار ( ناقئل ) . يورت غادئرئني گؤچـِن بيلـِر ( ناقئل ) . ــ دؤولـِت ، بللي بير آراچأگي بوُلان اوُرون گينگيش ليگي . دۆزه لـِن دير بيبات بوُلان يوردومئز . يوردوندا يل اؤسدۆرمـِک : هيچ زات […]

يومري

يومري

يومري :توُغالاغراق گؤرنۆشده يومرالئبراق دوران زات ، بير زادئنگ تۆممريبرأك غالئپ دوران يري . غئزئنگ يومري دؤشي ساندئراياردي . يومري يوووتماق : نأحاق يردِن ايلينگ زادئني اؤز پـِیدانگا گچيرمـِک ، ايلينگ حاقئني اييمـِک. اوُل دايخان لارئنگ زادئني یومرئ یوودوپ دئر .

يومشاق

يومشاق

يومشاق : ــ ينگيل ليك بیلـِن غئسئليان ، باسئليان ، چيه ، مايئشغاق ، سۆينگۆچ ، غاتي بوُلمادئق . چاي بردي ، ناهار بردي ، سالدئردي يومشاق دۆشـِك . ــ گؤچ. م. ياقئملي ، مئلايئم ، يوواش . اوُل اؤرأن يومشاق آدامدي.

يومشاماق

يومشاماق

يومشاماق : ــ ياقئملي ، مئلايئم ، يوواش بوُلماق .ــ ينگيل ليك بیلـِن غئسئليان ، باسئليان بوُلماق ، چيه ، مايئشغاق ، سۆينگۆچ بوُلماق . بير نأچه واغتدان سوُنگ يومشادي. ــ كؤشـِشمـِک ، دينگمـِک . گۆلثۆم بير آز يومشاسا ـ دا ، كۆرت آخمدا غئيئق گؤز بیلـِن باقدي .

يوملوقماق

يوملوقماق

يوملوقماق :بير طاراپا گيتمـِک ، اوغراماق ، يۆزۆنگ اوغرونا گيتمـِک ، بير طاراپا انگمـِک . آلجئرانگنگي لئق بیلـِن غاپا باقان يوملوقدي .

يومماق

يومماق

يومماق :آچئق بير زادي ياپماق ، سبشيرمـِک ، اپمـِک . اوُل گؤزلـِريني يومدي . گؤز يومماق : ــ آرادان چئقماق ، اؤلمـِک . ــ سر. گؤز . گؤز يوموپ ـ آچاسي سالئم : سر. گؤز .

يومورتغا

يومورتغا

يومورتغا :توُووغئنگ ، غوشلارئنگ ، غوزلايان داشي غابئقلي زادي ، توُخومي . اجه سي ايكي سانجاق بيشـِن يومورتغاني اؤنگۆنده غوُيدي .

يورت باسار

يورت باسار

يورت باسار :[ يو :‌ رت باسار ] ، باشغالارئنگ ترريتوُريياسئني زوُر بیلـِن باسئپ آليان ، باسئب آلئجي لئق سئياساتئني يؤرِديأن ، آگرسسوُر . ايرانئنگ يورت باسار شالارئنا اؤلۆم ضاربئني اوردوم ـــ دييدی .

يومورماق

يومورماق

يومورماق : ــ يئقماق ، وِيران اتمـِک ، آشاق لئغئنا ، ايچ طاراپئنا يئقماق ، چؤكـِرمـِک ، دارغاتماق ، خاراباچئلئغا اؤوۆرمـِک . ــ گؤچ . م . يئقماق ، وِيران اتمـِک ، آغدارماق ، دارغاتماق ، يوُق اتمـِک . واخ ، کأشكي منينگ غارغئشئم اوُنونگ باشئنئ يومورسادي !

يوغورماق

يوغورماق

يوغورماق :بير زادي باسئپ ، غئسئپ ، غارجاشدئرئپ ، اوُوقالاپ يومشاق ماسسا اؤوۆرمـِک ، يومشاق اتمـِک . خامئر یوغورماق .

يوقا

يوقا

يوقا :[ يو : قا ] ، ــ غالئنگ بوُلمادئق. ــ نأزيك ، گلشيكلي ، اوُوادان . خوُجامئنگ يوقاجئق غاباق لاري غوُرقئ بیلـِن تيسگیندي. الي يوُقا : سر. ال يوقا گـِيينمـِک : ينگيل گـِيينمـِک ، غالئنگ گـِيينمـِزليك ، یئلي اگين ـ باش گـِيينمـِزليك . هوُوا سوُووق ، سن يوقا گـِينيپ سينگ ! يوقا یۆرِک : […]

يوماق

يوماق

يوماق :ساپاغئنگ توُغالاق اديليپ سارالان گؤرنۆشي . آینانئنگ يوماق لارئني بير لاي اللأپ چئقاندان سوُنگ ، اوُنگا خابار غاتدي . آشاغئ يوماقلي يالي : بير زادئنگ اۆستۆنده جایلي اوُتورئپ بيلمـِيأن . غئلئچ آشاغئ يوماقلي يالي گۆتلأپ يره غاچاردي . یۆرِِگینگ يوماغئني چؤش لـِمـِک : سئرئنگي آچماق ، عايان اتمـِک ، گيزلين پيكيرينگي يۆزه چئقارماق ، […]