ينگمـِک

ينگمـِک

ينگمـِک :‌ ــ اوروشدا ، سؤوِشده اۆستۆن چئقماق . ــ بير زات اوغرونداقئ گؤرِشده اۆستۆنليك غازانماق . قئنچئلئغئ ينگمـِک اۆچين، توتانيـِرلي بوُلغون، اينيم ! ــ گؤرِشده، يارئشدا و ش. م. غارشئداشئندان اۆستۆن چئقماق . يارئشدا ينگمـِک .

ينگ ليك

ينگ ليك

ينگ ليك : ــ ينگ اتمـِک اۆچين بيچيلـِن يا ـ دا نیّـِت لـِنـِن ماتا . ــ چؤرِك بيشيريلـِنده ، تامدئرئنگ هوُوروندان ، غئزغئنئندان غوُرانماق و ايش واغتئندا ينگينگ خاپالانمازلئق اۆچين غوُلا گـِییليأن انجام . الينگه ينگ ليك گـِييپ ، چؤرِك بيشيرمـِک .

ينگ لـِنمـِک

ينگ لـِنمـِک

ينگ لـِنمـِک :‌گـِییمينگ ينگينه غوُلونگي سوُقوپ گـِيمـِک، ينگه سوُقوپ گـِيمـِک . اوُل كؤينـِگيني ينگ لـِنيپ بيلمأن دیر .

ينگلـِس

ينگلـِس

ينگلـِس : ــ آغرامي بیرنـِمه كمه لـِن ، آغرامي ينگيلرأك بوُلان . ــ گؤچ . م . ینگیل کلله لیک اديأن ، سالئقات سئز . ينگلـِس آدام . ــ گؤچ .م . چالا يوواش . منينگ ائز يانئمدا كؤينـِگينگ ينگلـِس پاسئردئسي و آياق سسي اشيديلدي .

يوُوشان

يوُوشان

يوُوشان : بوُت . اوُونوق گۆللي ، ييتي ائسلي مال ايييأن و ياقماق اۆچين پـِیدالانئليان پۆرلي اؤسۆمليك . يوُوشانئنگ چئغلي ائسئ گلیأردي .

يوُووز

يوُووز

يوُووز : ـ يامان ، اربـِت . اِي ، آلدانان ، يوُووز گۆنه دۆشـِن آداملار . ــ غاضاپلي ، رحيم سيز . آغشام آرا بوُلان پيلله ، توُقاي لاردا يوُووز حالدا دوشمان ديشين غئجاياردي .

يوُيماق

يوُيماق

يوُيماق : ــ ضایالاماق خاراپ لاماق ، بوُزماق ، اۆيتگـِتمـِک ، اربـِت لـِشديرمـِک . دۆنيأدِن گؤوني گچگين ليك ، نأاومئدلئق عالاماتي اوُنونگ كشبيني يوُيياردي . ــ نأدوُغري بـِيان اتمـِک ، غالپ لاشدئرماق . تارئخي يوُيماق بوُلماز .

يوُيوق

يوُيوق

يوُيوق : ــ ضایالانان ، خاراپلانان ، بوُزولان . ــ نأدوُغري ، يالنگئش . يوُيوق دۆشۆنجه بريأن حکايا . حاقئقئ زات حاقئندا يوُيوق پيكير .

يوُيولماق

يوُيولماق

يوُيولماق : ــ ضایالانماق ، خاراپلانماق ، بوُزولماق ، اۆیتگـِمـِک . ــ نأدوُغري بـِيان اديلمـِک ، غالپ لاشدئرئلماق. ــ آرادان چئقماق، آيرئلماق، اؤلمـِک ( چاغا حاقدا ) . تأزه بوُلان چاغاجئق يوُيلوپ دئر .

يوُوار

يوُوار

يوُوار :بیری نینگ خوُجالئق ايشينه كؤمـِک برمـِک ماقصادي بیلـِن كؤپچۆليك بوُلوپ مـِيلـِتين يرينه يتيريليأن ايش (كؤپلـِنچ بير گۆنلۆك ) .

يوُنا

يوُنا

يوُنا :[ يوُ : نا ] ، غانگنگانئنگ يا ـ دا اِيـِرينگ آشاغئنا غوُيماق اۆچين غات ـ غات اديليپ تيكيليأن كچه ، تلـِتين . ماخمال درليك ، گۆلناري يوُنا ، طئللا غايئشلي اِيـِر سالئپ ، غئر آتي اِيـِرلأپ ، كم سيز بزه دي .